POPIS SEMINARSKIH TEMA:
Građansko pravo I: opći dio i obvezno pravo - seminar
Popis seminarskih tema

Načelo dispozitivnosti u građanskom pravu

Sudska praksa kao izvor građanskog prava

Pojam subjektivnog građanskog prava

Pojam imovine

Pojam činidbe

Pojam i vrste pravnih poslova

Oblik očitovanja volje

Oblik pravnih poslova

Ništetnost pravnog posla

Pobojnost pravnih poslova

Mane volje kao razlog ništetnosti pravnih poslova

Mane volje kao razlog pobojnosti pravnih poslova

Zastara

Konvalidacija i konverzija nevaljanih pravnih poslova

Načelo savjesnosti i poštenja

Nepotpune obveze

Pasivna solidarna obveza

Novčane obveze

Odgovornost za štetu zbog nedostatka kupljene stvari

Evikcija

Odnos cesije i personalne subrogacije

Ugovori u korist i na teret trećih

Zakašnjenje dužnika

Raskid ili izmjena ugovora zbog promijenjenih okolnosti

Prodaja s pridržajem prava vlasništva

Darovanje i opoziv darovanja

Ugovor o zakupu poslovnog prostora

Ugovor o najmu

Ortaštvo (ugovor o ortaštvu)

Ugovor o zajmu

Ugovor o djelu

Ugovor o građenju

Ugovor o nalogu

Ugovor o komisiji

Štetna radnja kao pretpostavka odgovornosti za štetu

Uzročnost kao pretpostavka odgovornosti za štetu

Protupravnost kao pretpostavka odgovornosti za štetu

Pojam i oblici štete

Ugovorna odgovornost za štetu

Pojam i oblici neimovinske štete

Neimovinska šteta prouzročena informacijom objavljenom u medijima

Odgovornost za ratnu štetu

Odgovornost više osoba za istu štetu

Ratne štete i štete od terorizma

Neimovinska šteta pravne osobe

Odgovornost za štetu prouzročenu motornim vozilom u pogonu

Odgovornost za štetu od neispravnog proizvoda