Osnove europskog privatnog prava

Obvezna literatura:

 

Nikola Gavella, Mira Alinčić, Dubravka Hrabar, Igor Gliha, Tatjana Josipović, Aleksandra Korać, Marko Baretić, Saša Nikšić: Europsko privatno pravo, Pravni fakultet u Zagrebu, 2002. – odabrana poglavlja

Pintens, W.: Europeanisation of Family Law, u: Perspective for the Unification and Harmonisation of Family Law in Europe, Boele – Woelki, k. (Ed.), Intersentia Antwerp/Oxford/New York, 2003, str. 3-33.

Herdegen, M.: Europsko pravo, Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, Rijeka, 2002. – odabrana poglavlja

 

Pravni izvori:

 

-         Ugovor o Europskoj uniji

-         Ugovor o osnivanju Europske zajednice

-         Nacrt ugovora o Ustavu Europe

-         Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između Europske zajednice i njenih država članica i Republike Hrvatske

-         Uredba 3911/92, Smjernica 97/7/EZ, Smjernica 85/577/EEZ, Smjernica 84/450/EEZ, Smjernica 85/374/EEZ, Smjernica 2001/95/EZ, Smjernica 1999/44/EZ, Smjernica 90/314/EEZ, Smjernica 94/47/EZ, Smjernica 87/102/EZ i njezine dopune, Smjernica 85/374/EEZ i njezine dopune, Smjernica 2000/35/EZ, Smjernica 94/47/EZ, Smjernica 97/5/EZ, Smjernica 93/7/EEZ, Smjernica 92/250/EEZ, Smjernica 92/100/EEZ, Smjernica 93/83/EEZ, Smjernica 93/98/EEZ, Smjernica 96/9/EZ, Smjernica 2001/29/EZ, Smjernica 2001/94/EZ, Smjernica 1999/93/EZ, Smjernica 2000/31/EZ.

 

 

Dopunska literatura:

 

Josipović, T.: Pravni promet nekretnina u Europskoj uniji – prilagodba hrvatskog pravnog poretka europskom, Narodne novine, 2003.

Josipović, T.: Načela europskog prava u presudama Suda Europske zajednice, Narodne novine, Zagreb, 2005.

Baretić, M., Dika, M., Jordanić, B., Josipović, T., Marijan, R., Pogarčić, Z.: Obveze trgovaca u sustavu zaštite potrošača, Narodne novine, 2003. – odabrana poglavlja

Baretić, M.: Zakon o zaštiti potrošača s napomenama, bilješkama, prilozima i stvarnim kazalom, Inženjerski biro, 2003.

Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, br. 3-4/2003.  

Craig and De Burca: EU Law, Cases and Materials, Third Edition, Oxford University Press, 2003.

Hartley, T.C., Foundations of the European Community Law, 4th edition, 2003.  

Calliess, C., Ruffert, M.: Kommentar zu EU- Vertrag und EG-Vertrag, Luchterhand, 2002.

Boele – Woelki, k. (Ed.): Perspectives for the Unification and Harmonisation of Family Law in Europe, Intersentia Antwerp/Oxford/New York, 2003.