CONSUMER PROTECTION:
Consumer Protection
Chair of Civil Law
Consumer Protection
Study: Civil Law - 9. semester
Commercial Law - 9. semester
Constitutional-Administrative - 9. semester
Criminal Law - 9. semester
International Law - 9. semester
The European Union Law - 9. semester
Code: 74208
ECTS: 4.0
Course coordinators: prof. dr. sc. Marko Baretić
Lecturers: prof. dr. sc. Saša Nikšić - Lectures
Exam dates:
  • 24. 06. 2024.
  • 08. 07. 2024.
  • 26. 08. 2024.
  • 09. 09. 2024.
Exam registration: Studomat
Basic data
Consumer Protection Civil Law - 9. semester
Commercial Law - 9. semester
Constitutional-Administrative - 9. semester
Criminal Law - 9. semester
International Law - 9. semester
The European Union Law - 9. semester
4.0 74208
Lecturer in charge Consultations Location
prof. dr. sc. Marko Baretić

Tuesday 16:00 - 17:30

Trg Republike Hrvatske 3, room 26/II
Lecturer Consultations Location
prof. dr. sc. Saša Nikšić (Lectures)

Tuesday 16:00 - 17:30

Trg Republike Hrvatske 3, room 30/II
Literature
Tatjana Josipović; Zaštita potrošača od nepoštenih ugovornih odredbi; Narodne Novine (2018); , str
grupa autora; Zaštita potrošača - zbornik radova; Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti (2016); , str
Twigg-Flesner, Christian; A Cross-Border-Only Regulation for Consumer Transactions in the EU; Springer (2012); , str
Weatherill, Stephen; EU consumer law and policy; Cheltenham, UK; Northampton, MA, USA: Edward Elgar (2013); , str
Baretić M.; Zaštita potrošača u Europskoj zajednici, Gavella N., Alinčić M., Hrabar D., Gliha I., Josipović T., Korać A., Baretić M., Nikšić S.: "Europsko privatno pravo"; Pravni fakultet u Zagrebu (2002); , str
Baretić M.; Nepoštene odredbe u potrošačkim ugovorima s posebnim osvrtom na ugovore banaka i osiguravajućih društava, Zbornik radova: Dika M., Pogarčić Z: Obveze trgovaca u sustavu zaštite potrošača; Narodne novine (2003); , str
Baretić M.; Implementacija prava Europske zajednice o zaštiti potrošača u hrvatsko pravo; Zbornik XLI. Susreta pravnika (2003); , str
Baretić, M.; Baretić M.: Odgovornost za neispravan proizvod, Zbornik radova: Baretić M, Crnić I, Ćurković M, Grbin I, Kačer H, Klarić P, Momčinović H, Petrović S, Radolović A, Sessa Đ.: Zakon o obveznim odnosima, najznačajnije izmjene, novi instituti; Inženjerski biro (2005); , str
Baretić, M.; Baretić M.: Utjecaj pravila o zaštiti potrošača na zaštitu vjerovnika, Zbornik radova: M. Baretić, A. Eraković, H. Ernst, D. Gulin, O. Jelčić, T. Josipović, Z. Koharić, J. Matko Ruždjak, S. Porobija, Z. Struhne: Zaštita vjerovnika, pravni, porezni i računovodstveni aspekti; (2006); , str
Baretić, M.; Baretić M.: Nove obveze trgovca prema novom Zakonu o zaštiti potrošača s posebnim osvrtom na nepoštenu poslovnu praksu, Zbornik XLV. Susreta pravnika; Pravo u gospodarstvu: 46(2007) (2007), str. 229-268; , str
Baretić, M.; Položaj vjerovnika u odnosima s potrošačima prema novom Zakonu o zaštiti potrošača - s posebnim osvrtom na potrošački ugovor o financijskim uslugama sklopljen na daljinu, Zbornik radova: D. Bajuk, M. Baretić, H. Ernst, M. Jelić, T. Josipović, Z. Koharić, N. Marković, N. Nekić-Plevko, N. Radišić, Z. Stuhne, I. Tepšić, Ž. Željko: Zaštita vjerovnika - financijski, pravni i porezni aspekti; Narodne novine (2007); , str
Baretić, M.; Baretić M.: Individualna i kolektivna zaštita potrošača u hrvatskom pravu, Zbornik radova: Tomljenović V., Čulinović Herc E., Butorac Malnar V. (ur.): Republika Hrvatska na putu prema Europskom pravosudnom području - rješavanje trgovačkih i potrošačkih sporova; Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci (2009); , str
Baretić, M.; Baretić M.: Zaštita potrošača u turizmu, Propisi u poslovanju turističkih agencija; Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika i Udruga hrvatskih putničkih agencija (2009); , str
Baretić M.; Baretić M. Zaštita potrošača u Republici Hrvatskoj - trenutno stanje i perspektive, radni materijali; neobjavljeno (2009); , str
Čikara, E.; Novosti u razvoju europskog prava zaštite potrošača: Osvrt na Zelenu knjigu o reviziji pravne stečevine na području zaštite potrošača Europske zajednice; Hrvatska pravna revija br. 1, 2008. (2008); , str
Čikara, E.; Nova Direktiva 2008/48/EZ o ugovorima o potrošačkom kreditu; Pravo i porezi, br. 7-8/2009 i br. 9/2009.; , str
Čikara, E.; Otvorena pitanja potrošačkog kreditiranja u hrvatskome pravu,; Zbornik 48. Susreta pravnika - Opatija 10 Hrvatskog saveza udruga pravnika u gospodarstvu (2010); , str
Čikara, E.; Prijevremena otplata kredita prema novom Zakonu o potrošačkom kreditiranju; Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, Vol. 31 br. 1, Supplement (2010); , str
Josipović, T.; Zaštita potrošača u ugovoru o pravu na vremenski ograničenu uporabu nekretnine, Zbornik radova: Dika M., Pogarčić Z. (ur.): Obveze trgovaca u sustavu zaštite potrošača; Narodne novine (2003); , str
Josipović, T.; Zaštita potrošača iz ugovora o timesharingu u Europskoj uniji; Zbornik PFZ (2003); , str
Petrić, S.; Nacrt zajedničkog referentnog okvira za europsko privatno pravo; Zbornik Pravnog fakulteta u Rijeci, 30 (2009) (2009); , str
Petrić, S.; O nepravičnim klauzulama općih uvjeta ugovora u pravu Europske unije; Zbornik Pravnog fakulteta u Splitu (2002); , str
Petrić, S.; Zaštita potrošača u bankarskim kreditnim poslovima u hrvatskom pravu u odnosu na pravo EU; Zbornik Pravnog fakulteta u Splitu (2002); , str
Petrić, S.; Sudski nalog za zaštitu interesa potrošača u pravu Europske unije, Zbornik radova: Tomljenović V., Čulinović Herc E., Butorac Malnar V. (ur.) Republika Hrvatska na putu prema Europskom prvosudnom području; Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci (2009); , str
Tomljenović, V.; Grupne tužbe - učinkovita pravna sredstva zaštite potrošača u poredbenom pravu, Zbornik radova: Hrvatska na putu prema europskom pravosudnom području - rješavanje trgovačkih i potrošačkih sporova; (2006); , str
Čulinović-Herc E.; Financijska transparentnost potrošačkog zajma - trendovi u europskom i rvatskom pravu I praksi; Zbornik PFS (2005); , str
Čulinović-Herc E.; Način obračuna kamatne stope potrošačkog zajma - otvorena pitanja hrvatskog prava i financijske prakse; Zbornik PFR (2006); , str
Čulinović-Herc E.; Način obračuna kamatne stope potrošačkog zajma - otvorena pitanja hrvatskog prava i financijske prakse; Zbornik PFR (2006); , str
Čulinović-Herc E.; Zaštita potrošača kod pojedinih bankovnih ugovora - usklađenost s europskim pravom; Zbornik PFR (2005); , str
Marco Loos; Review of the European Consumer Acquis; Sellier European Law Pub (2008); , str
Geraint G. Howells, Stephen Weatherill; Consumer Protection Law; Gower Publishing, Ltd. (2005); , str
Hans Schulte-Nolke, Christian Twigg-Flesner, Martin Ebers; EC Consumer Law Compendium; Walter de Gruyter (2008); , str
Lynden Griggs, Eileen Webb, A. Y. M. Freilich; Consumer Protection Law; (2008); , str
W. H. van Boom, Marco Loos; Collective Enforcement of Consumer Law; 2007; , str
Christopher J. S. Hodges; The Reform of Class and Representative Actions in European Legal Systems; Hart Pub Limited (2008),; , str
Christopher J. S. Hodges; European Regulation of Consumer Product Safety; Oxford University Press on Demand (2005); , str
Consolidated versions of the treaty on European Union and the Treaty on the Functioning of the European Union (selected provisions); ; , str
Zakon o zaštiti potrošača; Zakon o obveznim odnosima; Zakon o potrošačkom kreditiranju; Zakon o obveznim i stvarnopravnim odnosima u zračnom prometu; Zakonu o kreditnim institucijama; Zakon o općoj sigurnosti proizvoda; Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjeni sukladnosti; Zakonu o hrani; Zakon o stambenom potrošačkom kreditiranju; Zakon o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova; Zakon o pružanju usluga u turizmu.; , str
Description
Consumer protection today is one of the most prominent policies of the European Union. Over the years an extensive body of law dealing with consumer protection has been developed within the institutions of the European Union. This development has changed to a great extent some of the main principles and to some extent, a very structure of domestic legal systems of the Member States of the EU, both in the field of private law and public law.
This course offers a general overview of the consumer protection law and policy in the EU and particular Member States as well as an in dept analysis of particular features of the consumer protection law. The course will consist of two parts. In the first part general issues of the consumer protection policy and law in the EU will be dealt with. This part of the course offers general overview of the consumer protection in the EU. Within this part of the course following topics will be elaborated: development of the consumer protection policy and law within the EU, fundamental rights of consumers, distinction between consumer protection policy and consumer protection law, methods of approximation of the domestic law of the Member States in the field of consumer protection, main features of consumer protection law, future developments in the field of consumer protection. Second part of the course shall be focused on particular features of consumer protection law. Within this part of the course both public law and private law issues will be taught. Within this part of the course following topics will be elaborated: quality and safety of products, regulation of market practices, substantive contract and tort law issues (unfair contract terms, consumer protection in specific contracts), procedural law issues.
Exam dates
24. 06. 2024.
08. 07. 2024.
26. 08. 2024.
09. 09. 2024.