INDUSTRIAL PROPERTY LAW:
Katedra za građansko pravo English
Industrial Property Law
Repository
Repository is empty
Poll
No polls currently selected on this page!
Frequently asked questions
Industrial Property Law
Study: Company Law and Commercial Law - 3. semester
Code: 166833
ECTS: 5.0
Course coordinators: prof. dr. sc. Siniša Petrović
doc. dr. sc. Ana Rački Marinković
izv. prof. dr. sc. Romana Matanovac Vučković
Basic data
Industrial Property Law Company Law and Commercial Law - 3. semester
5.0 166833
Lecturer in charge Consultations Location
prof. dr. sc. Siniša Petrović

Mondays at 11,30

Trg Republike Hrvatske 3, room dvorište na TRH 3
doc. dr. sc. Ana Rački Marinković
izv. prof. dr. sc. Romana Matanovac Vučković

Tuesday, 16:00 - 17:30

Trg Republike Hrvatske 3, room 32/II
Literature
REQUIRED: Verona, A.; Pravo industrijskog vlasništva (povijesni i teorijski dio); Zagreb (1978)
REQUIRED: Matanovac, R., Rački Marinković, A.; Registri prava intelektualnog vlasništva; Hrvatsko registarsko pravo (2006)
REQUIRED: Adamović J.; Hrvatsko pravo intelektualnog vlasništva u svjetlu pristupa Europskoj uniji; Zagreb (2006), str. 3-88; 119-217
REQUIRED: Zakon o patentu (pročišćeni tekst);
REQUIRED: Zakon o žigu (pročišćeni tekst);
REQUIRED: Zakon o industrijskom dizajnu (pročišćeni tekst);
REQUIRED: Zakon o oznakama zemljopisnog podrijetla i oznakama izvornosti proizvoda i usluga (pročišćeni tekst);
REQUIRED: Zakon o poljoprivredi (pročišćeni tekst u pogledu dijelova koji se odnose na zaštićenu oznaku izvornosti, zaštićenu oznaku zemljopisnog podrijetla i zajamčeno tradicionalni specijalitet);
REQUIRED: Pariška konvencija za zaštitu industrijskog vlasništva, NN - Međunarodni ugovori 12/93 i 3/99;
REQUIRED: Sporazum o trgovinskim aspektima prava intelektualnog vlasništva;
REQUIRED: Ugovor o suradnji na području patenata - PCT, NN Međunarodni ugovori 3/98, 10/98, 4/02;
REQUIRED: Madridski sporazum o međunarodnoj registraciji žigova, NN Međunarodni ugovori 12/93, 3/99;
REQUIRED: Protokol koji se odnosi na Madridski sporazum o međunarodnoj registraciji žigova od 6. studenoga 1925. revidiran u Hagu 28. studenoga 1960. i dopunjen u Stockholmu 14. srpnja 1967. s izmjenama od 28. rujna 1979. (NN Međunarodni ugovori 13/03 i 18/03);
RECOMMENDED: Ženevski akt Haškog sporazuma o međunarodnoj registraciji industrijskoga dizajna, usvojen u Ženevi, 2. srpnja 1999. godine (NN Međunarodni ugovori 14/03 i 1/04);
RECOMMENDED: Konvencija o priznavanju europskih patenata (Europska patentna konvencija) sastavljena u Muenchenu 5. listopada 1973., u tekstu kako je izmijenjena i dopunjena Aktom kojim se mijenja članak 63. EPC-a od 17. prosinca 1991. i odlukama Upravnog vijeća Europske patentne organizacije od 21. prosinca 1978., 13. prosinca 1994., 20. listopada 1995., 5. prosinca 1996., 10. prosinca 1998. i 27. listopada 2005. i Akt kojim se mijenja i dopunjuje Konvencija o priznavanju europskih patenata (Europska patentna konvencija), sastavljen u Muenchenu 29. studenoga 2000., NN Međunarodni ugovori 8/2007;
Description
Exam dates
Forum
Sort by: title | last reply time | thread opened time
Title Replies Last reply