CIVIL LAW II: LAW OF REAL PROPERTY AND LAW OF INHERITANCE - SEMINAR:
Civil Law II: Law of Real Property and Law of Inheritance - seminar
Chair of Civil Law
Civil Law II: Law of Real Property and Law of Inheritance - seminar
Study: Law - 7. semester
Code: 36598
ECTS: 4.0
Course coordinators: prof. dr. sc. Igor Gliha
prof. dr. sc. Tatjana Josipović
prof. dr. sc. Marko Baretić
prof. dr. sc. Saša Nikšić
izv. prof. dr. sc. Hano Ernst
izv. prof. dr. sc. Romana Matanovac Vučković
doc. dr. sc. Ivana Kanceljak
Exam dates:
  • 06. 02. 2023.
  • 03. 04. 2023.
  • 11. 09. 2023.
Exam registration: Studomat
Basic data
Civil Law II: Law of Real Property and Law of Inheritance - seminar Law - 7. semester
4.0 36598
Lecturer in charge Consultations Location
prof. dr. sc. Igor Gliha

Tuesday 16:00 - 17:30

Trg Republike Hrvatske 3, room 31/II
prof. dr. sc. Tatjana Josipović

Tuesday 16:00 - 17:30

Trg Republike Hrvatske 3, room 34/II
prof. dr. sc. Marko Baretić

Tuesday 16:00 - 17:30

Trg Republike Hrvatske 3, room 26/II
prof. dr. sc. Saša Nikšić

Tuesday 16:00 - 17:30

Trg Republike Hrvatske 3, room 30/II
izv. prof. dr. sc. Hano Ernst

Tuesday 16:00 - 17:30

Trg Republike Hrvatske 3, room 35/II
izv. prof. dr. sc. Romana Matanovac Vučković

Tuesday, 16:00 - 17:30

Trg Republike Hrvatske 3, room 32/II
doc. dr. sc. Ivana Kanceljak

Wednesday 15:00 - 16:30

Trg Republike Hrvatske 3, room 303, treći kat
Literature
Gavella, Nikola; Belaj, Vlado; Nasljedno pravo; Narodne Novine (2008)
Gavella, Nikola; Josipović, Tatjana; Gliha, Igor; Belaj, Vlado; Stipković, Zlatan; Stvarno pravo - svezak 1.; Narodne Novine (2007)
Gavella, Nikola; Josipović, Tatjana; Gliha, Igor; Belaj, Vlado; Stipković, Zlatan; Stvarno pravo - svezak 2.; Narodne Novine (2007)
Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima;
Zakon o zemljišnim knjigama (čl. 1-96);
Ovršni zakon (čl. 299-327);
Zakon o nasljeđivanju;
Zakon o Upisniku sudskih i javnobilježničkih osiguranja tražbina vjerovnika na pokretnim stvarima i pravima (čl. 1-21, 37-45);
Zakon o životnom partnerstvu osoba istog spola (čl. 4, 55);
Uredba (EU) br. 650/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o nadležnosti, mjerodavnom pravu, priznavanju i izvršavanju odluka i prihvaćanju i izvršavanju javnih isprava u nasljednim stvarima i o uspostavi Europske potvrde o nasljeđivanju (čl. 62-64);
Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 650/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o nadležnosti, mjerodavnom pravu, priznavanju i izvršavanju odluka i prihvaćanju i izvršavanju javnih isprava u nasljednim stvarima i o uspostavi Europske potvrde o nasljeđivanju (čl. 6);
Description
Property law. Property law relations. Possession. Land registers. The right of ownership. Servitudes. Ownership burden. Inheritance law. Inheritance. Testamentary and compulsory succession. Legal position of the heir. Inheritance procedure.
Exam dates
06. 02. 2023.
03. 04. 2023.
11. 09. 2023.