Dobitnici Rektorovih nagrada

Akademska godina 2015./2016.

Relja Rajković i Luka Kušpilić: Autorskopravna zaštita fiktivnih likova ili: kada je i superjunacima potrebna zaštita (mentor: prof. dr. sc. Igor Gliha)

 

Akademska godina 2014./2015.

Iris Haralović i Lovro Klepac: "Pretplatnički ugovor u elektroničkim komunikacijama" (mentor: izv. prof. dr. sc. Saša Nikšić)

Mia Grgić: "Upravljanje zgradama u svjetlu odnosa suvlasnika i upravitelja" (mentor: prof. dr. sc. Igor Gliha)

Posebna Rektorova nagrada: Dario Ćorić, Andrea Balić, Kristina Mandić, Erblina Morina, Morana Perušić, Dina Salapić, Teodora Skelin, Anja Stanić i Ana Vitauš za podnošenje prigovora UN-u zbog povrede prava na slobodu izražavanja novinara u okviru Freedom of Expression Law Clinic

 

Akademska godina 2013./2014.

Posebna Rektorova nagrada: Dario Ćorić, Morana Perušić, Teodora Skelin, Hrvoje Škalić i Ana Vitauš za međunarodno studentsko natjecanje Price Media Law Moot Court Competition 2013-14 (osvojeno 1. mjesto na regionalnoj rundi i 1. mjesto za pisane podneske na međunarodnoj rundi)

 

Akademska godina 2012./2013.

Juraj Blažićko i Tena Zgombić: "Ugovori o televizijskim prijenosima sportskih događaja s posebnim osvrtom na ekskluzivitet" (mentor: prof. dr. sc. Igor Gliha)

Posebna Rektorova nagrada: Ivana Cvitanović, Antonija Ivančan, Filip Kufrin, Kristina Mandić, Dina Salapić i Dora Stulić za međunarodno studentsko natjecanje Price Media Law Moot Court Competition 2012-13 (osvojeno 1. mjesto na regionalnoj rundi)

 

Akademska godina 2011./2012.

Kristijan Poljanec: "Pravni promet materijalnim kulturnim dobrima u svjetlu europskog i hrvatskog prava" (mentori: prof. dr. sc. Igor Gliha i doc. dr. sc. Hano Ernst)

 

Akademska godina 2010./2011.

Emil Cetina: "Uloga stvarnopravnih osiguranja u kreditiranju gospodarskih djelatnosti – Teorijski i praktični aspekti hipoteke i fiducije na nekretnini" (mentor: prof. dr. sc. Tatjana Josipović)

 

Akademska godina 2007./2008.

Iva Dobrić: " Izvanbračni drug kao zakonski nasljednik" (mentor: prof. dr. sc. Igor Gliha)