OPĆE INFORMACIJE O PREDMETU:
Posebni porezi na promet i ekološka javna davanja
Posebni porezi na promet i ekološka javna davanja
Studij: Porezni studij - 4. semestar
Šifra: 111456
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Sonja Cindori
Izvođači: doc. dr. sc. Irena Klemenčić - Predavanja

prof. dr. sc. Sonja Cindori - Auditorne vježbe
doc. dr. sc. Irena Klemenčić - Auditorne vježbe
Ispitni rokovi:
  • 26. 08. 2024.
  • 09. 09. 2024.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Posebni porezi na promet i ekološka javna davanja Porezni studij - 4. semestar
4.0 111456
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Sonja Cindori

Srijeda od 10 do 11 sati

Ćirilometodska 4, soba 48
Izvođač Konzultacije Lokacija
doc. dr. sc. Irena Klemenčić (Predavanja)

Termin po dogovoru uz najavu mailom

Ćirilometodska 4, soba 45
prof. dr. sc. Sonja Cindori (Auditorne vježbe)

Srijeda od 10 do 11 sati

Ćirilometodska 4, soba 48
doc. dr. sc. Irena Klemenčić (Auditorne vježbe)

Termin po dogovoru uz najavu mailom

Ćirilometodska 4, soba 45
Literatura
OBVEZNA: Jelčić, B., Lončarić Horvat, O., Šimović, J., Arbutina H.; Financijsko pravo i financijska znanost; Narodne novine (2008), str
PREPORUČENA: Cindori / Klemenčić; Skripta I dio i skripta II dio; , str
PREPORUČENA: Skupina autora; Pravo okoliša; Pravni Fakultet, Zagreb (2003), str
PREPORUČENA: Zakon o trošarinama; , str
PREPORUČENA: Porez na premije osiguranja od automobilske odgovornosti i premije kasko osiguranja cestovnih vozila; , str
PREPORUČENA: Zakon o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića; , str
Opis predmeta
Uvod - javni prihodi. Povijesni razvoj posebnih poreza na promet. Definicija i osnovna obilježja posebnih poreza na promet. Razlozi uvođenja posebnih poreza na promet. Fiskalna uloga posebnih poreza na promet. Usklađivanje posebnih poreza u Europskoj uniji. Sustav posebnih poreza u Republici Hrvatskoj. Ekološka javna davanja: vrste ekoloških javnih davanja, poredbena iskustva, sustav ekoloških javnih davanja u Republici Hrvatskoj
Ispitni rokovi
26. 08. 2024.
09. 09. 2024.