PRORAČUN I DRUGI INSTRUMENTI FINANCIRANJA JAVNIH POTREBA:
Proračun i drugi instrumenti financiranja javnih potreba
Proračun i drugi instrumenti financiranja javnih potreba
Studij: Fiskalni sustav i fiskalna politika - 2. semestar
Šifra: 166942
ECTS: 5.0
Nositelji: prof. dr. sc. Tereza Rogić Lugarić
Osnovni podaci
Proračun i drugi instrumenti financiranja javnih potreba Fiskalni sustav i fiskalna politika - 2. semestar
5.0 166942
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Tereza Rogić Lugarić

Utorak, 9,00-10,00 (Dekanat)

Ćirilometodska 4, soba 6
Literatura
OBVEZNA: - Šimović, J.; Državni proračun.; Zborniku radova povodom znanstvenog skupa: Današnja financijska znanost. Zagreb: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti. (1997), str
OBVEZNA: - Jelčić, B. et al; Financijsko pravo i financijska znanost; Zagreb: Narodne novine (2008), str.. 669-730
OBVEZNA: - Šimović J. et al.; Hrvatski fiskalni sustav; Zagreb: Narodne novine (2010), str. 383 - 493
OBVEZNA: - Zakon o proračunu; , str
OBVEZNA: - Zakon o fiskalnoj odgovornosti; , str
OBVEZNA: - Zakon o Državnom uredu za reviziju; , str
OBVEZNA: - Državni proračun; , str
PREPORUČENA: - Jurković, P.; Javne financije.; Zagreb: Masmedia, str
PREPORUČENA: - Šimović, J., Šimović, H; Fiskalni sustav i fiskalna politika Europske unije.; Zagreb: Pravni fakultet (2006), str
PREPORUČENA: - Bouvier, M., Esclassan, M-C., Lassale, J-P.; Finances Publiques. Paris; lextenso editions, str
PREPORUČENA: - Bejaković, P., Vukšić, G., Bratić, V.; Veličina javnog sektora u Republici Hrvatskoj; Hrvatska i komparativna javna uprava, god. 11, br. 1., (2011), str.. 99-125
PREPORUČENA: - Lee, R. D., Johnson, R. W., Joyce G. P; Public Budgeting System.; Burlington: Jones and Bartlett Learning, str
PREPORUČENA: - Cangiano, M., Curristine, T., Lazare, M.; Public Financial Management and Its Emerging Architecture.; . Washington: International Monetary Fund. (2013), str
PREPORUČENA: - Willoughby, G. K; Public Budgeting in Context. Structure, Law, Reform and Results; New Jersey: Wiley., str
PREPORUČENA: - Periodika; , str
Opis predmeta
1. Upoznavanje polaznike s pojmom i s funkcijama javnog sektora
2. Razumjeti razliku između javnih i privatnih dobara; steći uvid u obujam financijske aktivnosti države te u razinu i u strukturu javnih rashoda
3. Pružiti znanje o instrumentima financiranja javnih rashoda i njihovim osnovnim obilježjima (proračun, fondovi.)
4. Razumjeti proračun kao instrument financiranja javnih rashoda
5. Razumjeti i analizirati proračunski ciklus i njegove faze
6. Pružiti znanje o sustavu i subjektima proračunskog nadzora
7. Razumjeti i analizirati proračunski sustav u Republici Hrvatskoj
8. Pružiti znanje o ostalim instrumentima financiranja javnih potreba
Ispitni rokovi
Obavijesti