OPĆE INFORMACIJE OP REDMETU:
Međunarodno financijsko pravo
Međunarodno financijsko pravo
Studij: Građanskopravni - 9. semestar
Kaznenopravni - 9. semestar
Međunarodnopravni - 9. semestar
Pravo Europske unije - 9. semestar
Trgovačkopravni - 9. semestar
Ustavno-upravni - 9. semestar
Šifra: 61343
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Hrvoje Arbutina
Izvođači: dr. sc. Irena Klemenčić - Predavanja
Ispitni rokovi:
  • 10. 06. 2024.
  • 24. 06. 2024.
  • 08. 07. 2024.
  • 26. 08. 2024.
  • 09. 09. 2024.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Međunarodno financijsko pravo Građanskopravni - 9. semestar
Kaznenopravni - 9. semestar
Međunarodnopravni - 9. semestar
Pravo Europske unije - 9. semestar
Trgovačkopravni - 9. semestar
Ustavno-upravni - 9. semestar
4.0 61343
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Hrvoje Arbutina

Srijeda od 13 do 14,30 sati

Ćirilometodska 4, soba 8
Izvođač Konzultacije Lokacija
dr. sc. Irena Klemenčić (Predavanja)

Termin po dogovoru uz najavu mailom

Ćirilometodska 4, soba 45
Literatura
OBVEZNA: Olivera Lončarić-Horvat i Hrvoje Arbutina; Osnove međunarodnog poreznog prava; Pravna biblioteka - udžbenici, Narodne novine (2007), str
PREPORUČENA: Hrvoje Arbutina; Određenje osobnog i predmetnog obuhvata porezne obveze pri oporezivanju dohotka i dobiti, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, br.1-2/97.,; Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, br. 1-2 (1997), str
PREPORUČENA: Hrvoje Arbutina; Pitanje definicije pojma "dvostruko oporezivanje", Financijska praksa br.3/97.,; Financijska praksa, br. 03. (1997), str
PREPORUČENA: Hrvoje Arbutina; Problem međunarodnog dvostrukog oporezivanja dohotka i dobiti i njegovo rješavanje, Slobodno poduzetništvo br.7/01.,; Slobodno poduzetništvo br.7/01, str
PREPORUČENA: Hrvoje Arbutina; Stalna poslovna jedinica inozemnog poduzetnika, Suvremeno poduzetništvo br.2/03.,; Suvremeno poduzetništvo, br. 02 (2003), str
PREPORUČENA: Hrvoje Arbutina; Međunarodna razmjena obavijesti u poreznim stvarima, Financijska praksa br.6/94.; Financijska praksa, br. 06. (1994), str
PREPORUČENA: Philip Baker; Double Taxation Conventions and International Tax Law; Sweet Maxwell Uk (1994), str. [object Object]
PREPORUČENA: OECD; Model Tax Convention on Income and on Capital 2010 Full Version; OECD Publishing (2012), str. [object Object]
PREPORUČENA: Katarina Ott; Porezni leksikon s višejezičnim rječnikom; Institut za javne financije (1999), str. [object Object]
PREPORUČENA: Prof. Dr. Klaus Vogel; Klaus Vogel On Double Taxation Conventions; (2007), str. [object Object]
Opis predmeta
Postuliranje osnovnih problema; PRAVNI IZVORI MEĐUNARODNOG FINANCIJSKOG PRAVA; NAČELA MEĐUNARODNOG FINANCIJSKOG PRAVA; MEĐUNARODNO DVOSTRUKO OPOREZIVANJE (Definicija, Značaj, Vrste, Sredstva izbjegavanja međunarodnog dvostrukog oporezivanja (ugovori, unutrašnji propisi), Modeli ugovora o izjegavanju međunarodnog dvostrukog oporezivanja, Metode izbjegavanja međunarodnog dvostrukog oporezivanja; STRUKTURA UGOVORA O IZBJEGAVANJU MEĐUNARODNOG DVOSTR. OPOREZIVANJA (Struktura po člancima (Model OECD); MEĐUNARODNO IZBJEGAVANJE POREZNE OBVEZE (Vrste međunarodnog izbjegavanja porezne obveze (zakonito i nezakonito), Off-shore centri,Transfer pricing, Treaty shopping, Potkapitaliziranje; MJERE PROTIV MEĐUNARODNOG IZBJEGAVANJA POREZNE OBVEZE; TEMELJNA PITANJA USKLAĐIVANJA OPOREZIVANJA U EUROPSKOJ UNIJI; MEĐUNARODNA SURADNJA POREZNIH ADMINISTRACIJA; DRUGA PITANJA MEĐUNARODNOG POREZNOG PRAVA (Elektronička trgovina, Pripisivanje dobiti stalnoj poslovnoj jedinici, Slučajevi trostranosti, Ortaštva, inancijski instrumenti, Štetna porezna konkurencija
Ispitni rokovi
10. 06. 2024.
24. 06. 2024.
08. 07. 2024.
26. 08. 2024.
09. 09. 2024.