OPĆE INFORMACIJE OP REDMETU:
Međunarodno financijsko pravo
Međunarodno financijsko pravo
Studij: Građanskopravni - 9. semestar
Kaznenopravni - 9. semestar
Međunarodnopravni - 9. semestar
Pravo Europske unije - 9. semestar
Trgovačkopravni - 9. semestar
Ustavno-upravni - 9. semestar
Šifra: 61343
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Hrvoje Arbutina
Izvođači: dr. sc. Irena Klemenčić - Predavanja
Osnovni podaci
Međunarodno financijsko pravo Građanskopravni - 9. semestar
Kaznenopravni - 9. semestar
Međunarodnopravni - 9. semestar
Pravo Europske unije - 9. semestar
Trgovačkopravni - 9. semestar
Ustavno-upravni - 9. semestar
4.0 61343
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Hrvoje Arbutina

Srijeda od 13 do 14,30 sati

Ćirilometodska 4, soba 8
Izvođač Konzultacije Lokacija
dr. sc. Irena Klemenčić (Predavanja)

Termin po dogovoru uz najavu mailom

Ćirilometodska 4, soba 45
Literatura
OBVEZNA: Olivera Lončarić-Horvat i Hrvoje Arbutina; Osnove međunarodnog poreznog prava; Pravna biblioteka - udžbenici, Narodne novine (2007), str
PREPORUČENA: Hrvoje Arbutina; Određenje osobnog i predmetnog obuhvata porezne obveze pri oporezivanju dohotka i dobiti, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, br.1-2/97.,; Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, br. 1-2 (1997), str
PREPORUČENA: Hrvoje Arbutina; Pitanje definicije pojma "dvostruko oporezivanje", Financijska praksa br.3/97.,; Financijska praksa, br. 03. (1997), str
PREPORUČENA: Hrvoje Arbutina; Problem međunarodnog dvostrukog oporezivanja dohotka i dobiti i njegovo rješavanje, Slobodno poduzetništvo br.7/01.,; Slobodno poduzetništvo br.7/01, str
PREPORUČENA: Hrvoje Arbutina; Stalna poslovna jedinica inozemnog poduzetnika, Suvremeno poduzetništvo br.2/03.,; Suvremeno poduzetništvo, br. 02 (2003), str
PREPORUČENA: Hrvoje Arbutina; Međunarodna razmjena obavijesti u poreznim stvarima, Financijska praksa br.6/94.; Financijska praksa, br. 06. (1994), str
PREPORUČENA: Philip Baker; Double Taxation Conventions and International Tax Law; Sweet Maxwell Uk (1994), str. [object Object]
PREPORUČENA: OECD; Model Tax Convention on Income and on Capital 2010 Full Version; OECD Publishing (2012), str. [object Object]
PREPORUČENA: Katarina Ott; Porezni leksikon s višejezičnim rječnikom; Institut za javne financije (1999), str. [object Object]
PREPORUČENA: Prof. Dr. Klaus Vogel; Klaus Vogel On Double Taxation Conventions; (2007), str. [object Object]
Opis predmeta
Postuliranje osnovnih problema; PRAVNI IZVORI MEĐUNARODNOG FINANCIJSKOG PRAVA; NAČELA MEĐUNARODNOG FINANCIJSKOG PRAVA; MEĐUNARODNO DVOSTRUKO OPOREZIVANJE (Definicija, Značaj, Vrste, Sredstva izbjegavanja međunarodnog dvostrukog oporezivanja (ugovori, unutrašnji propisi), Modeli ugovora o izjegavanju međunarodnog dvostrukog oporezivanja, Metode izbjegavanja međunarodnog dvostrukog oporezivanja; STRUKTURA UGOVORA O IZBJEGAVANJU MEĐUNARODNOG DVOSTR. OPOREZIVANJA (Struktura po člancima (Model OECD); MEĐUNARODNO IZBJEGAVANJE POREZNE OBVEZE (Vrste međunarodnog izbjegavanja porezne obveze (zakonito i nezakonito), Off-shore centri,Transfer pricing, Treaty shopping, Potkapitaliziranje; MJERE PROTIV MEĐUNARODNOG IZBJEGAVANJA POREZNE OBVEZE; TEMELJNA PITANJA USKLAĐIVANJA OPOREZIVANJA U EUROPSKOJ UNIJI; MEĐUNARODNA SURADNJA POREZNIH ADMINISTRACIJA; DRUGA PITANJA MEĐUNARODNOG POREZNOG PRAVA (Elektronička trgovina, Pripisivanje dobiti stalnoj poslovnoj jedinici, Slučajevi trostranosti, Ortaštva, inancijski instrumenti, Štetna porezna konkurencija
Ispitni rokovi