OPĆE INFORMACIJE O PREDMETU:
Imovinski porezi
Imovinski porezi
Studij: Porezni studij - 5. semestar
Šifra: 123940
ECTS: 7.0
Nositelji: prof. dr. sc. Nikola Mijatović
Ispitni rokovi:
  • 15. 04. 2024.
  • 10. 06. 2024.
  • 24. 06. 2024.
  • 08. 07. 2024.
  • 26. 08. 2024.
  • 09. 09. 2024.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Imovinski porezi Porezni studij - 5. semestar
7.0 123940
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Nikola Mijatović

Četvrtak od 12 do 13,30 sati

Ćirilometodska 4, soba Ćirilometodska 4, soba 7
Literatura
OBVEZNA: Nikola Mijatović; Oporezivanje imovine s posebnim osvrtom na oporezivanje nasljedstva i darova; Pravni fakultet: Zagreb (2004), str. [object Object]
OBVEZNA: Mijatović, Nikola; Oporezivanje imovine - da ili ne; Računovodstvo, revizija i financije, (2007), str. 110. - 115
PREPORUČENA: Mijatović, Nikola; Oporezivanje prometa nekretnina u Hrvatskoj, u zborniku radova:Nekretnine u pravnom prometu - aktualna pitanja zakonodavstva i pravne prakse - 2008; Inženjerski biro (2008), str. [object Object]
PREPORUČENA: Mijatović, Nikola/Perić, Renata; Poreznopravni aspekti prometa nekretnina u Republici Hrvatskoj, Aktualnosti građanskog i trgovačkog zakonodavstva i pravne prakse; Šesto međunarodno savjetovanje u organizaciji Pravnog fakulteta Sveučilišta u Mostaru i Sveučilišta u Splitu), Mostar (2008), str. 337.-348
PREPORUČENA: Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave; , str
Opis predmeta
I. Upoznavanje sa sustavom javnih prihoda suvremenih država (2 sata predavanja)
Općenito. Podjela javnih prihoda suvremenih država.
II. Imovina i oporezivanje imovine (16 sata predavanja + 16 sati vježbi)
Oporezivanje imovine i ustavno pravo vlasništva. Određenje imovine. Načela na kojima se zasniva oporezivanje imovine. Oblici imovinskih poreza. Opravdanje oporezivanja imovine. Problemi utvrđivanja i naplate poreza na imovinu. Fiskalna uloga imovinskih poreza. Poredbeni prikaz oporezivanja imovine. Hrvatski sustav oporezivanja imovine.
III. Oporezivanje nasljedstva i darova (8 sata predavanja + 6 sati vježbi)
Pravna priroda poreza na nasljedstva i darove. Osnovna obilježja poreza na nasljedstva i darove. Opravdanje oporezivanja nasljedstva. Oblici poreza na nasljedstva i darove. Fiskalna uloga. Europsko pravo i oporezivanje nasljedstva i darova. Poredbeni prikaz postojećih sustava oporezivanja nasljedstva i darova.
IV. Hrvatski sustav oporezivanja nasljedstva i darova (4 sata predavanja + 8 sata vježbi)
Oporezivanje naslijeđenih ili na dar primljenih nekretnina. Oporezivanje naslijeđenih ili na dar primljenih ostalih oblika imovine porezom na nasljedstva i darove. Kritički osvrt na postojeći sustav oporezivanja nasljedstva i darova.
Ispitni rokovi
15. 04. 2024.
10. 06. 2024.
24. 06. 2024.
08. 07. 2024.
26. 08. 2024.
09. 09. 2024.