OPĆE INFORMACIJE O PREDMETU:
Europsko porezno pravo
Europsko porezno pravo
Studij: Porezni studij - 6. semestar
Šifra: 123948
ECTS: 7.0
Nositelji: prof. dr. sc. Hrvoje Arbutina
Izvođači: dr. sc. Irena Klemenčić - Predavanja
Ispitni rokovi:
  • 10. 06. 2024.
  • 24. 06. 2024.
  • 08. 07. 2024.
  • 26. 08. 2024.
  • 09. 09. 2024.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Europsko porezno pravo Porezni studij - 6. semestar
7.0 123948
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Hrvoje Arbutina

Srijeda od 13 do 14,30 sati

Ćirilometodska 4, soba 8
Izvođač Konzultacije Lokacija
dr. sc. Irena Klemenčić (Predavanja)

Termin po dogovoru uz najavu mailom

Ćirilometodska 4, soba 45
Literatura
Arbutina, Hrvoje; Europsko porezno pravo, predavanja, Power Point prezentacije; , str
Arbutina, H, Rogić Lugarić, T.; Osnove poreznog prava; Narodne novine (2017), str. 97-120
Opis predmeta
Uvod 1P
Porezi u Ugovoru o Europskoj uniji i u Ugovoru o funkcioniranju Europske unije; integracijska osnova 1P
Opće porezno pravo EU i međunarodno porezno pravo: negativna integracija 1P
Europska integracijska porezna politika 1P
Carinski zakonik Europske unije 2P
Harmonizacija poreza na dodanu vrijednost i trošarina 1P
Oporezivanje dohotka 6P
Oporezivanje transakcija (Capital Duty)2P
Direktiva o matičnom i zavisnom društvu i Direktiva o spajanjima 1P
Oporezivanje dobiti 6P
Arbitražna konvencija 2P
Direktiva o kamatama i autorskim naknadama 2P
Direktiva o kamatama na štednju 2P
Uzajamna suradnja kod utvrđivanja i naplate poreza 2P
Ispitni rokovi
10. 06. 2024.
24. 06. 2024.
08. 07. 2024.
26. 08. 2024.
09. 09. 2024.