PROFIT TAXATION:
Katedra za financijsko pravo i financijsku znanost English
Profit Taxation
Repository
Repository is empty
Poll
No polls currently selected on this page!
Forum
Sort by: title | last reply time | thread opened time
Title Replies Last reply
Frequently asked questions
Profit Taxation
Study:
Code: 166940
ECTS: 5.0
Course coordinators: prof. dr. sc. Nikola Mijatović
Lecturers: dr. sc. Irena Klemenčić - Lectures
Basic data
Profit Taxation 5.0 166940
Lecturer in charge Consultations Location
prof. dr. sc. Nikola Mijatović

Thurdsay 12 - 13:30

Ćirilometodska 4, room Ćirilometodska 4, soba 7
Lecturer Consultations Location
dr. sc. Irena Klemenčić (Lectures)

Appointment by e-mail

Ćirilometodska 4, room 45
Literature
REQUIRED: Mijatović, Nikola:; Razmatranje teorijskih pristupa osnovnim institutima uređenja oporezivanja dohotka; Revija za socijalnu politiku, 3-4 (2007), str. 289.-311
REQUIRED: Mijatović, Nikola/Cipek, Ksenija; Sustav poreza na dohodak u Republici Hrvatskoj,; Inženjerski biro, Zagreb, str
REQUIRED: Mijatović, Nikola; Porezne pogodnosti na područjima posebne državne skrbi i brdsko-planinskim područjima,; časopis Hrvatska pravna revija, Inženjerski biro, Zagreb, (2008), str. 72 - 81
REQUIRED: Mijatović, Nikola/Špoljarić, Danko; Poreznopravni tretman kapitalnog dobitka,; Pravo i porezi, RRiF-plus, Zagreb, (7), str.. 20.-28
REQUIRED: Mijatović, Nikola:; Paušalno oporezivanje djelatnosti iznajmljivanja stanova, soba i postelja te organiziranja kampova,; časopis Pravo i porezi, RRiF-plus, Zagreb, (7), str. 13.-21
REQUIRED: Zakon o porezu na dohodak; nn, str
REQUIRED: Pravilnik o porezu na dohodak; nn, str
RECOMMENDED: Mijatović, Nikola; Ciljevi oporezivanja; časopis Pravo i porezi, RRiF-plus, Zagreb, (9), str.., str. 46-51
RECOMMENDED: Mijatović, Nikola; EU-porez - moguć oblik financiranja Europske unije,; Porezni vjesnik, Institut za javne financije, Zagreb, str.. 60-64
RECOMMENDED: Mijatović, Nikola; : Njemački sustav oporezivanja prihoda od otuđenja privatne imovine,; Računovodstvo, revizija i financije, RRiF-plus, Zagreb (5), str. 83-88
RECOMMENDED: Mijatović, Nikola; Oporezivanje premija osiguranja - njemačko i hrvatsko rješenje; Pravo i porezi, RRiF-plus, Zagreb, , str.., str. 32-35
RECOMMENDED: Mijatović, Nikola:; : Oporezivanje prihoda od kapitala i kamata u Njemačkoj; Računovodstvo, revizija i financije, RRiF-plus, Zagreb, (3), str.., str. 108-113
RECOMMENDED: Mijatović, Nikola:; Usklađivanje poreza pod okriljem Europske unije; časopis Hrvatska pravna revija, Inženjerski biro, Zagreb, (3), str.. 43.-55
RECOMMENDED: Oliver; Tax Policy.; Foundation Press, New York, str
RECOMMENDED: Graetz/Schenk:; : Federal Income Taxation,; Foundation Press, New York, (2005), str
RECOMMENDED: Ault/Arnold:; : Comparative Income Taxation; WoltersKluwer, (2010), str
Description
Exam dates