UNIGEM:
UNIGEM projekt


Projekt „Uvođenje rodno osviještenih politika u visoko obrazovanje“ (UNIGEM) predstavlja stratešku opredijeljenost sveučilišta da uvođenjem rodne perspektive osiguraju rodnu ravnopravnost i sigurno okruženje za nastavnice i nastavnike, studentice i studente na sveučilištima u Hrvatskoj i regiji.   Projekt financijski podupire Vlada Ujedinjenog Kraljevstva i Sjeverne Irske, a njegovu implementaciju vrši TPO fondacija u suradnji sa 18 sveučilišta iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije i Crne Gore s ciljem prevencije i borbe protiv rodno utemeljenog nasilja, diskriminacije i seksualnog uznemiravanja te osiguranja integriteta i kvaliteta u visokom obrazovanju.

Realizacija projektnih ciljeva u trajanju od četri godine predviđa i sveobuhvatno istraživanje o stanju rodne ravnopravnosti na sveučilištima prije i nakon implementacije ovog projekta. U okviru projekta UNIGEM je predviđeno i uspostavljanje posebnog tijela za borbu protiv rodno utemeljene diskriminacije na svim sveučilištima/fakultetima koja su pristupila potpisivanju Memoranduma o suradnji u okviru projekta „Uvođenje rodno osviještenih politika u visoko obrazovanje“.

Pravni fakultet u Zagrebu partner je na ovome regionalnom projektu, a koordinatorica projekta je izv.prof.dr.sc. Snježana Vasiljević koja je ujedno i predsjednica Odbora za sprečavanje diskriminacije i ravnopravnost spolova od akademske godine 2021./2022.

Odbor je izradio i Plan rodne ravnopravnosti Pravnog fakulteta u Zagrebu za razdoblje od 2022. do 2026. godine dostupan na mrežnim stranicama fakulteta. 

 


Obavijesti
Radionica "Rodna...
Radionica "Rodna (ne)ravnopravnost: mehanizmi pravne zastite"   u suradnji UNIGEM i Pravnog fakulteta u Zagrebu i Odbora za sprečavanje diskriminacije i ravnopravnost spolova 16. prosinca od 13:00 do 16:00 online putem Google Meet Linka: https://meet.google.com/kfb-mvso-pju   Voditeljice radionice: Prof. dr. sc. Ivana Grgurev i Izv. prof. dr. sc. Snježana Vasiljević
Promocija knjige "Izazovi integracije rodne ravnopravnosti u sveučilišnoj zajednici: Protiv rodno uvjetovanog nasilja", koju su uredile: Zilka Spahic Siljak, Jasna Kovacevic i Jasmina Husanovic. Knjiga je rezultat prvog regionalnog istrazivanja provedenog na 18 sveučilišta u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Srbiji i Crnoj Gori.   Promotorice i promotor: Izv. prof. dr. Zilka Spahic Siliak Dr. sc. Lana Bobic Izv. prof. dr. sc. Dario Cepo Prof. dr. sc. Branka Galic   Moderatorica: Izv. prof. dr. sc. Snjezana Vasiljevié Datum: 20.12.2022 Mjesto: Pravni fakultet u Zagrebu, Cirilometodska 4, dvorana 7 (2. kat)
Europsko pravo ravnopravnosti spolova...
Predavanje u okviru izbornog predmeta Europsko pravo ravnopravnosti spolova i nediskriminacije i UNIGEM projekta, 31. ožujka 2023. na temu "Nasilje nad trudnicama." Gost predavač je dr. sc. Zlatan Hrnčić, autor knjige pod nazivom “Nasilje nad trudnicama u Bosni i Hercegovini – porodica, zdravstveni sistem i radni odnosi.”
Repozitorij