SUDOVI EU:
Sudovi EU
Sudovi EU
Studij: Europsko pravo - 1. semestar
Šifra: 166916
ECTS: 6.0
Nositelji: prof. dr. sc. Tamara Ćapeta
prof. dr. sc. Iris Goldner Lang
Izvođači: prof. dr. sc. Snježana Vasiljević - Predavanja
Osnovni podaci
Sudovi EU Europsko pravo - 1. semestar
6.0 166916
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Tamara Ćapeta

Konzultacije se neće održavati zbog službenog odsustva.

Ćirilometodska 4
prof. dr. sc. Iris Goldner Lang

Četvrtkom od 10:00-11:00 sati uz obaveznu prethodnu najavu na ejpkatedra@gmail.com.

Konzultacije su moguće  i u drugom terminu uz prethodni dogovor putem maila.

Ćirilometodska 4, soba 51
Izvođač Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Snježana Vasiljević (Predavanja)

Četvrtkom od 12:00-14:00 sati uz prethodnu najavu na: snjezana.vasiljevic@pravo.hr

i putem Instagrama:

https://www.instagram.com/snjezanavasiljevic

 

Ćirilometodska 4, soba 53
Literatura
OBVEZNA: Članci postavljeni na web stranicu predmeta u okviru pojedinih jedinica; , str
OBVEZNA: Sudska praksa postavljena na web stranicu predmeta; , str
PREPORUČENA: P. Craig and G. De Burca; EU LAW, Text, Cases and Materials 6th edition; OUP (2016), str
PREPORUČENA: Lenaerts et al.; Procedural Law of the European Union; OUP (2014), str
PREPORUČENA: Wyatt Dashwood; European Union Law, 6th edition; Hart (2011), str
PREPORUČENA: Anthony Arnull; The European Union and its Court of Justice; OUP (2006), str
PREPORUČENA: Monica Claes; The National Courts' Mandate in the European Constitution; Hart (2006), str
PREPORUČENA: Tamara Ćapeta; Sudovi EU. Nacionalni sudovi kao europski sudovi; IMO (2002), str
PREPORUČENA: T. Petrašević; Prethodni postupak pred Sudom EU; Gradska tiskara Osijek d.d. (2014), str
PREPORUČENA: Ćapeta, Goldner Lang, Perišin i Rodin (eds.); Prethodni postupak u pravu Europske unije - Suradnja nacionalnih sudova s Europskim sudom; NN (2011), str
PREPORUČENA: Rodin, Ćapeta, Goldner-Lang (eds.); Reforma Europske unije - Lisabonski ugovor; NN (2009), str
Opis predmeta
Ciljevi kolegija:
- Upoznati studente s funkcijom, načinom rada i nadležnostima Suda EU
- Omogućiti studentima snalaženje u različitim nadležnostima Suda EU
- Pripremiti studente za kritičku ocjenu rada i odluka Suda EU
- Osposobiti studente za kritičko čitanje sudske prakse;
- Pripremiti studente za evaluaciju sudske prakse u kontekstu različitih teorijskih viđenja funkcije sudova u društvu

Sadržaj kolegija:
Predmet se sastoji od sljedećih nastavnih jedinica:
- O ulozi sudova u društvu
- Organizacija Suda EU
- Nadležnosti i način rada Europskog suda
- Kako čitati odluke Suda
- Postupak protiv države članice
- Prethodni postupak za tumačenje prava EU
- Sudski nadzor nad pravom EU
Ispitni rokovi
Obavijesti