POSLIJEDIPLOMSKI PREDMETI:
Poslijediplomski predmeti
Poslijediplomski predmeti izvode se u okviru trećeg bolonjskog ciklusa obrazovanja, koji u Hrvatskoj uključuje poslijediplomski specijalistički studij i poslijediplomski doktorski studij. Ovisno o vrsti poslijediplomskog studija u okviru kojega se izvode, poslijediplomski predmeti vode stjecanju kvalifikacija razine sedam ili osam Europskog kvalifikacijskog okvira.
 
U okviru poslijediplomskog specijalističkog studija stječu se kvalifikacije sedme razine EKO koje osposobljavaju studente za samostalno upravljano teoretsko i praktično učenje, pri čemu je jedan njegov dio stvaranje novog znanja u specijaliziranom području i predstavlja osnovu za originalnost u razvoju i/ili primjeni ideja, često u kontekstu znanstvenog istraživanja. Te kvalifikacije također pokazuju sposobnost integracije znanja i formuliranje sudova koji uzimaju u obzir socijalne i etičke probleme i odgovornosti, te odražavaju iskustvo upravljanja promjenama u kompleksnom okolišu.
 
Katedra za europsko javno pravo sudjeluje u izvođenju predmeta na specijalistiškom sveučilišnom studiju iz europskog prava. Više informacija o studiju nalazi se na sljedećem linku.
 
U okviru poslijediplomskog doktorskog studija stječu se kvalifikacije osme razine EKO koje odražavaju sustavnu izvrsnost u visoko specijaliziranom području znanja i sposobnost kritičke analize, evaluacije i sinteze složenih ideja. One također pružaju sposobnost osmišljavanja, dizajniranja, provedbe i prilagodbe supstancijalnih procesa istraživanja. Te kvalifikacije odražavaju iskustvo u vođenju i razvoju novih i kreativnih pristupa koji proširuju ili redefiniraju postojeće znanje ili profesionalnu praksu.