KATEDRA ZA UPRAVNU ZNANOST:

Ispiti na svim predmetima koje izvodi Katedra za upravnu znanost u zimskom semestru akademske godine 2020./2021., što uključuje rokove u studenome 2020. i veljači 2021. održavaju se ONLINE. Pisani dio ispita održava se putem sustava Merlin, a usmeni preko platforme Google Meet, kao i dosad. Razdioba ispita na pisani i usmeni dio ostaje kao i dosad, sukladno studijskim programima studija o čijim je predmetima i ispitima riječ. 

Popis obavijesti