OBAVIJESTI:
Etika javne službe
Repozitorij

Pismeni kolokvij iz predmeta "Etika javne službe" održat će se u srijedu 20.5.2015. u 17 h, na Trgu maršala Tita 14, dvorana III. Kolokviju mogu pristupiti samo oni studenti koji su redovito pohađali predavanja (redoviti studenti - 30 sati, izvanredni studenti - 10 sati).

Kolokvij se sastoji iz tri dijela, od kojih sva tri moraju biti pozitivno ocijenjena. Konačna ocjena je prosječni rezultat dobivenih bodova iz sva tri dijela kolokvija. Studenti koji polože pismeni kolokvij ne moraju izlaziti na usmeni ispit. Ukoliko netko želi povisiti ocjenu, treba napisati esej do 29.5.2015. Tema eseja se dogovara s jednim od nastavnika (prof. Kregar, izv. prof. Marčetić, doc. Grubišić) na redovnim konzultacijama.
 

Popis obavijesti