Postupak upisa na studijske programe Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u ak. god. 2021./2022.

Poštovane maturantice i poštovani maturanti,

hvala vam što ste odabrali jedan od studija na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu za nastavak svog obrazovanja. Nadamo se da će Vam studij na našem Fakultetu biti uspješan i ugodan. Prvi korak u tome je vaš upis na prvu godinu studija. Da bi taj upis za vas protekao što je moguće jednostavnije, molimo vas da slijedite ove upute. Upute se primjenjuju na upise na sljedeće studijske programe:

-    Integrirani preddiplomski i diplomski pravni studij
-    Preddiplomski stručni studij javne uprave
-    Preddiplomski stručni porezni studij
-    Preddiplomski sveučilišni studij socijalnog rada

Za sva pitanja, možete nas kontaktirati na:

-    adresu e-pošte: upisi-brucosi@pravo.hr u bilo koje vrijeme


Upisi se obavljaju isključivo online

Upisi na sve naše studijske programe obavljat će se online, bez potrebe za osobnim dolaskom na Fakultet. Svu potrebnu dokumentaciju moći ćete nam dostaviti u elektroničkom obliku, a na isti način ćete primiti i potvrde o upisu i podatke za spajanje na aplikacije i elektroničke sustave koje koristimo. Za sva pitanja možete nas uvijek kontaktirati putem e-pošte, na adresu: upisi-brucosi@pravo.hr.

 

Rang lista za upis na pojedini studijski program

U četvrtak, 16. rujna na mrežnoj stranici Postani student (https://www.postani-student.hr) nakon 16 sati bit će objavljene konačne rang liste za upise na sve studijske programe u Republici Hrvatskoj, pa tako i na studijske programe našeg Fakulteta. Temeljem ovih lista saznat ćete jeste li stekli pravo upisa na naš Fakultet. Ako jeste, dobit ćete odgovarajući upisni broj, što vam jamči da se možete upisati na studij u ljetnom upisnom roku.

 

Aplikacija za upis na naš Fakultet

Nakon objave rang lista za upise na fakultete, kandidatkinje i kandidati koji su stekli pravo upisa na naš Fakultet moraju popuniti podatke u fakultetsku aplikaciju, koja će biti aktivirana na adresi https://www.pravo.unizg.hr/upisi/start.

Aplikacija će biti aktivirana u četvrtak, 16. rujna u 18 sati, a bit će otvorena do petka 17. rujna do 11 sati.


U aplikaciju će biti potrebno unijeti sljedeće osobne podatke:

-    Ime i prezime

-    OIB

-    Upisni broj s rang liste

-    Poštansku adresu za dostavu dokumentacije 

-    Adresu elektroničke pošte

-    Kontakt broj mobitela ili telefona


Nadalje, u aplikaciju će biti potrebno priložiti:

-    Fotografiju u elektroničkom formatu (potrebna za upisni list i izradu Studentske iskaznice). Upute za izradu fotografije dostupne su ovdje.

-    Skenirani potpis studenta (potreban za izradu Studentske iskaznice). Upute za pripremu potpisa dostupne su ovdje.

-    Obostrano skeniranu osobnu iskaznicu ili skeniranu putovnicu na stranicama koje sadrže fotografiju i osobne podatke (potrebno za provjeru identiteta). Upute za skeniranje dostupne su ovdje.


Naglašavamo da popunjavanje podataka i priloga putem aplikacije morate obaviti najkasnije do petka, 17. rujna u 11 sati.


Uplata upisnine

Svi studenti koji se upisuju na Fakultet plaćaju upisninu u iznosu od 400 kn. Upute za uplatu upisnine dostupne su na ovom linku.

Uplatu je potrebno obaviti tako da bude evidentirana na računu Fakulteta najkasnije u ponedjeljak, 20. rujna.

 

Uplata školarine

Školarinu su obvezni uplatiti: 

a) kandidati koji su u statusu redovnog studenta, a sami snose troškove studija, i 

b) kandidati koji se upisuju u statusu izvanrednog studenta.

Upute za uplatu školarine dostupne su na ovom linku.

Uplatu je potrebno obaviti tako da bude evidentirana na računu Fakulteta najkasnije u ponedjeljak, 20. rujna.

 

Popunjavanje aplikacije i potvrda o primljenoj dokumentaciji

Nakon što popunite tražene osobne podatke i priložite u elektroničkom formatu fotografiju, potpis i presliku osobne iskaznice ili putovnice, dobit ćete od nas putem e-pošte potvrdu da su vaši podaci i dokumenti primljeni. Potvrdu očekujte do kraja dana tijekom kojeg ste unijeli potrebne podatke i priloge u aplikaciju. Administrativne službe Fakulteta će nakon toga obaviti potrebne provjere i pripremiti upis.

 

Nadopune dokumentacije i dodatne provjere

Ako utvrdimo da su podaci koje ste nam dostavili nepotpuni ili netočni, kontaktirat ćemo Vas putem elektroničke pošte ili telefonski, sa zamolbom da dopunite ili izmijenite svoju prijavu.

 

Potvrda o upisu

Nakon što utvrdimo da su svi podaci i dokumentacija uredni te da su vaše uplate upisnine i eventualno školarine uredno evidentirane na našem računu, obavijestit ćemo Vas e-poštom da ste uspješno upisani na naš Fakultet. U tom trenutku od nas ćete putem elektroničke pošte dobiti:

-    Potvrdu o uspješno izvršenom upisu na studij

-    Pristupne podatke za sustav AAI (koji Vam omogućava spajanje na Studomat, informacijske resurse Fakulteta i sustav e-Građani, gdje možete preuzeti potrebne potvrde o upisu na studij za potrebe zdravstvenog osiguranja i druge svrhe).

Potvrdu o upisu na studij dobit ćete najkasnije do ponedjeljka, 20. rujna u 20 sati.

 

Informacije o početku nastave

Nakon što primite podatke potrebne za spajanje na sustav AAI, možete koristiti službenu fakultetsku adresu e-pošte, na koju ćemo Vam dostaviti sve daljnje obavijesti potrebne za početak studiranja.

Molimo obratite pažnju na sljedeće:

 - Nastava će se odvijati u prostorima Fakulteta (osim ako zbog epidemiološke situacije budemo  obvezni organizirati nastavu u online obliku). Fakultet daje prioritet izravnoj kontakt nastavi uživo te će online nastavu koristiti samo ako to bude nužno.