25. 10. 2018. u 11:13

Izvadak iz zapisnika sjednice Vijeća poslijediplomskih studija u akad. god. 2018./2019. - 24. listopada 2018.

ad.2.
a) Prihvaća se završni rad Vesne Orač s naslovom „Analiza primjene kreativnih tehnika u superviziji psihosocijalnog rada“.
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu završnog rada Vesne Orač s naslovom „Analiza primjene kreativnih tehnika u superviziji psihosocijalnog rada“ u sastavu: prof. dr. sc. Marina Ajduković, prof. dr. sc. Lidija Arambašić, prof. dr. sc. Kristina Urbanc.

b) Prihvaća se završni rad Tonija Jankovića s naslovom „Grupa kao obveznik poreza na dodanu vrijednost u svjetlu presuda Europskog suda“.
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu završnog rada Tonija Jankovića s naslovom „Grupa kao obveznik poreza na dodanu vrijednost u svjetlu presuda Europskog suda“ u sastavu: prof. dr. sc. Renata Perić, prof. dr. sc. Nikola Mijatović, izv. prof. dr. sc. Sonja Cindori

ad.3.
a) Prof. dr. sc. Branki Sladović Franz polaznici poslijediplomskog specijalističkog studija iz supervizije u psihosocijalnom radu, odobrava se tema završnog rada s naslovom „Edukativna supervizija obiteljskih medijatora u sustavu socijalne skrbi“, u sastavu:
Za mentoricu se imenuje prof. dr. sc. Antonija Žižak.

b) Jeleni Šamariji polaznici poslijediplomskog specijalističkog studija iz supervizije u psihosocijalnom radu, odobrava se tema završnog rada s naslovom „Uloga supervizije u prevenciji i olakšavanju posljedica mobbinga“, u sastavu:
Za mentoricu se imenuje prof. dr. sc. Marina Ajduković.

ad.4.
a) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme završnog rada Ivane Cvetković s naslovom „Odgovornost cestovnog prijevoznika za putnike i prtljagu i uloga osiguranja“, u sastavu: prof. dr. sc. Jasenko Marin, prof. dr. sc. Nikoleta Radionov, prof. dr. sc. Dorotea Ćorić.

b) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme završnog rada Marina Percana s naslovom „Smanjenje temeljnog kapitala u dioničkom društvu“, u sastavu: doc. dr. sc. Antun Bilić, prof. dr. sc. Petar Miladin, doc. dr. sc. Marko Ivkošić.

Biserka Salar
Copyright (C) 2024 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana