2. 12. 2016. u 09:32
Uređeno: 2. 12. 2016. u 09:37
Izvadak iz zapisnika sjednice Vijeća Pravnog fakulteta u Zagrebu – 30. studenoga 2016.
 
ad.2.
Prihvaća se uvrštenje tečaja „Introduction to Chinese Law and Institutions“ koji će se izvodi na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu u popis tečajeva na temelju kojih je mogu steći 4 ECTS boda na petoj godini integriranog preddiplomskog i diplomskog pravnog studija Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
 
ad.3.
Dr. sc. Gordana Marčetić, izvanredna profesorica, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redovite profesorice u znanstvenom području društvenih znanosti, polje prava, znanstvena grana upravno pravo i uprava.
Predmet se upućuje Senatu Sveučilišta u Zagrebu s prijedlogom da potvrdi ovaj izbor.
 
ad.4.
Dr. sc. Nenad Rančić, docent izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, polje pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava.
Predmet se upućuje Vijeću društveno-humanističkog područja s prijedlogom da potvrdi ovaj izbor.
 
ad.5.
Dr. sc. Nikola Popović, izabire se u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta (naslovno zvanje) u znanstvenom području društvenih znanosti, polje prava, znanstvena grana upravno pravo i uprava.
Predmet se upućuje Vijeću društveno-humanističkog područja s prijedlogom da potvrdi ovaj izbor.
 
ad.6.
Dr. sc. Antun Bilić izabire se u suradničko zvanje poslijedoktoranda, u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana  trgovačko pravo i pravo društava, na Katedri za trgovačko pravo i pravo društava.
 
ad.8.
Katarina Gorše izabire se u suradničko zvanje asistenta, u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje socijalne djelatnosti, znanstvena grana teorija i metode socijalnog rada, na Katedri za teoriju i metode socijalnog rada (na određeno vrijeme, zamjena za porodni dopust).
 
ad.9.
a) Raspisuje se natječaj za izbor jednog zaposlenika u znanstveno-nastavnom zvanju redovitog profesora (trajno zvanje) u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana financijsko pravo, na Katedri financijsko pravo i financijsku znanost.
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se:  prof. dr. sc. Siniša Petrović, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana trgovačko pravo i pravo društava – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Zvonimir Slakoper,  redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana trgovačko pravo i pravo društava – Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Renata Perić, redovita profesorica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana financijsko pravo – Pravni fakultet Sveučilišta u Osijeku.
 
b) Raspisuje se natječaj za izbor jednog zaposlenika u znanstveno-nastavnom zvanju redovitog profesora (trajno zvanje) u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje socijalne djelatnosti, znanstvena grana teorija socijalnog rada, na Katedri za metodologiju istraživanja u socijalnom radu i socijalnoj politici.
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Marina Ajduković, redovita profesorica u znanstvenom polju socijalne djelatnosti, znanstvena grana teorija socijalnog rada – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Gojko Bežovan, redoviti profesor u znanstvenom polju socijalne djelatnosti, znanstvena grana socijalna politika – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Aleksandar Štulhofer, redoviti profesor u znanstvenom polju sociologija – Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.
 
c) Raspisuje se natječaj za izbor jednog zaposlenika u znanstveno-nastavnom zvanju redovitog  profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana europsko javno pravo, na Katedri za europsko javno pravo.
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se:  prof. dr. sc. Tamara Ćapeta, redovita profesorica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana europsko javno pravo - Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Iris Goldner Lang, redovita profesorica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana europsko javno pravo – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu - prof. dr. sc. Siniša Rodin, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana europsko javno pravo – Sud Europske unije u Luxembourgu.
 
d) Raspisuje se natječaj za izbor jednog zaposlenika u znanstveno-nastavnom zvanju redovitog  profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana trgovačko pravo i pravo društava, na Katedri za trgovačko pravo i pravo društava.
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Siniša Petrović, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana trgovačko pravo i pravo društava - Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Petar Miladin, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana trgovačko pravo i pravo društava – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu,  akademik Jakša Barbić, redoviti profesor u mirovini u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana trgovačko pravo i pravo društava – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu.
 
e) Raspisuje se natječaj za izbor dva zaposlenika u znanstveno-nastavnom zvanju izvanrednog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana građansko pravo i građansko procesno pravo, na Katedri za građansko pravo.
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se:  prof. dr. sc. Igor Gliha, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana građansko pravo i građansko procesno pravo - Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Tatjana Josipović, redovita profesorica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana građansko pravo i građansko procesno pravo – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu,  prof. emeritus Nikola Gavella, redoviti profesor u mirovini u znanstvenom polju pravo,  znanstvena grana građansko pravo i građansko  procesno pravo – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu.
 

f) Raspisuje se natječaj za izbor dva zaposlenika u znanstveno-nastavnom zvanju izvanrednog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana kazneno pravo, kazneno procesno pravo, kriminologija i viktimologija, na Katedri za kazneno pravo.
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Davor Derenčinović, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana kazneno pravo, kazneno procesno pravo, kriminologija i viktimologija - Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Leo Cvitanović, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana kazneno pravo, kazneno procesno pravo, kriminologija i viktimologija – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr.sc. Anita Kurtović Mišić, redovita profesorica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana kazneno pravo, kazneno procesno pravo, kriminologija i viktimologija – Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu.
 
g) Raspisuje se natječaj za izbor jednog zaposlenika u znanstveno-nastavnom zvanju izvanrednog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana financijsko pravo, na Katedri za financijsko pravo i financijsku znanost.
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Hrvoje Arbutina, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana financijsko pravo - Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Ivan Koprić,redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Renata Perić,redovita profesorica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana financijsko pravo  – Pravni fakultet Sveučilišta J.J. Strossmayer u Osijeku.
 
h) Raspisuje se natječaj za izbor jednog zaposlenika u znanstveno-nastavnom zvanju izvanrednog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana ustavno pravo, na Katedri za ustavno pravo.
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Branko Smerdel, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana ustavno pravo - Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Biljana Kostadinov, redovita profesorica u znanstvenom polju pravo,   znanstvena grana ustavno pravo – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Arsen Bačić, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana ustavno pravo  – Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu.
 
i) Raspisuje se natječaj za izbor jednog zaposlenika u znanstveno-nastavnom zvanju izvanrednog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava, na Katedri za upravnu znanost.
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Ivan Koprić, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava - Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, izv. prof. dr. sc. Gordana Marčetić, izvanredna profesorica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr.sc. Duško Lozina, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava – Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu.
 

j) Raspisuje se natječaj za izbor jednog zaposlenika u znanstveno-nastavnom zvanju izvanrednog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana financijsko pravo, na Katedri za ekonomske znanost.
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Hrvoje Arbutina, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana financijsko pravo - Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Mladen Vedriš,redoviti profesor u znanstvenom polju ekonomija, znanstvena grana međunarodna ekonomija – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, izv. prof. dr. sc. Nataša Žunić Kovačević, izvanredna profesorica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana financijsko pravo  – Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci.
 

k) Raspisuje se natječaj za izbor jednog zaposlenika u nastavnom zvanju predavača (naslovno zvanje) u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava, za nastavni predmet Konzularno pravo.
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Davorin Lapaš,  redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana međunarodno pravo – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Hrvoje Arbutina,  redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana međunarodno pravo – Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Ivan Koprić,  redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava - Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu.
 
ad.10.
Daje se suglasnost vanjskom suradniku dr. sc. Mislavu Mataiji za sudjelovanje u izvođenju nastave iz izbornog predmeta “EU and WTO in Comparative Perspective” u akad. god. 2016/2017.
 
ad.11.
Daje se suglasnost vanjskim suradnicima za sudjelovanje u izvođenju nastave u akad. god. 2016/2017. na Studijskom centru za javnu upravu i javne financije:
 
A. STRUČNI STUDIJ JAVNE UPRAVE I SPECIJALISTIČKI DIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ JAVNE UPRAVE
a) Za obavljanje nastave odnosno dijela nastave (predavanja i ispiti): dr. sc. Mladen Andrlić, dr. sc. Silvija Babić, Slavica Banić, Josip Bienefeld, doc. dr. sc. Sandro Gerić, prof. dr. sc. Marija Kaštelan Mrak, dr. sc. Sanja Maleković , prof. dr. sc. Zdravko Petak , dr. sc. Zoran Pičuljan, dr. sc. Nikola Popović, mr. sc. Davor Rajčić, prof. dr. sc. Diana Šimić, dr. sc. Sanja Tišma , prof. dr. sc. Vesna Vašiček, dr. sc. Igor Vidačak, prof. dr. sc. Neven Vrček , dr. sc. Tihomir Žiljak, dr.sc. Alen Rajko , Andrea Metelko-Zgombić, Neven Pelicarić, dr. sc. Koraljka Sansović, doc. dr. sc. Miroslav Rajter.
 
b) Za obavljanje dijela nastave bez mogućnosti ispitivanja: Jasna Barberić, doc. dr. sc. Domagoj Bebić, mr. sc. Dubravka Bevandić, Jagoda Botički, dr. sc. Mihaela Bronić, Tatjana Holjevac, doc. dr. sc. Marijana Grbeša, mr. sc. Dragica Kemeter, izv. prof. dr. sc. Polona Kovač, Andrijana Krasnec, Igor Lekić, Željka Leljak Gracin, Anita Markić, Tomislav Mičetić, Boris Milošević, dr. sc. Stanka Pejaković , prof. dr. sc. Inge Perko Šeparović, Sanda Pipunić, Sanja Pintar Gotal, Branimir Posavec, Dubravka Prelec, dr. sc. Jakša Puljiz, Kristina Ratković, Desanka Sarvan, Štefica Stažnik, Marina Škrabalo, Mirjana Vergaš, mr. sc. Franka Vojnović, Tomislav Vračić, Boris Zelenika, mr. sc. Tena Šimonović Einwalter.
 
B. STRUČNI POREZNI STUDIJ
a) Za obavljanje nastave odnosno dijela nastave (predavanja i ispiti): prof. dr. sc. Vesna Vašiček, prof. dr. sc. Alen Stojanović , doc. dr. sc. Jakša Krišto
doc. dr. sc. Martina Dragija
 
b) Za obavljanje dijela nastave – predavanja i vježbe – bez mogućnosti ispitivanja: Ilija Braovac, Braovac, Ksenija Cipek, Marijan Filković, Renata Kalčić, Dražen Nimčević, Marija Peranić, Hrvoje Škrtić, Tajana Vrban, Tatjana Ricijaš.
 
ad. 12.  
a) Prihvaća se izvješće o ocjeni doktorske disertacije Tene Hoško s naslovom „Posvojenje u međunarodnom privatnom pravu“.
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu doktorske Tene Hoško s naslovom „Posvojenje u međunarodnom privatnom pravu“ u sastavu: prof. dr. sc. Hrvoje Sikirić, izv. prof. dr. sc. Davor Adrian Babić, prof. dr. sc. Vilim Bouček, prof. dr. sc. Aleksandra Korać Graovac, doc. dr. sc. Ines Medić.
 
b) Prihvaća se izvješće o ocjeni doktorske disertacije Danijela Baturine s naslovom „Utjecaj trećeg sektora na socio-ekonomski razvij Republike Hrvatske“.
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu doktorske Danijela Baturine s naslovom „Utjecaj trećeg sektora na socio-ekonomski razvij Republike Hrvatske“ u sastavu: izv. prof. dr. sc. Zdenko Babić, prof. dr. sc. Gojko Bežovan, dr. sc. Drago Čengić.
 
ad. 13.
Doc. dr. sc. Matko Pajčić imenuje se članom povjerenstva za ocjenu doktorske disertacije Gregori Graovca s naslovom „Zaštita prava na osobnu slobodu u kaznenom postupku u praski Ustavnog suda Republike Hrvatske“, umjesto akademika Davora Krapca.
 
ad.14.
Maji Nižić polaznici poslijediplomskog doktorskog studija iz socijalnog rad i socijalne politike, odobrava se tema doktorske disertacije s naslovom „Posebni razredni odjeli u redovitoj srednjoj školi: iskustva iz perspektive učenika, roditelja, nastavnika i stručnih suradnika“.
Za mentorice pri izradi doktorske disertacije imenuje se prof. dr. sc. Zdravka Leutar.
 
ad.15.
Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije Tijane Vukojičić Tomić s naslovom „Zapošljavanje društvenih manjina u javnoj upravi“ u sastavu: izv. prof. dr. sc. Gordana Marčetić, prof. dr. sc. Ivan Koprić, prof. dr. sc. Robert Blažević.
 
ad.16.
a)    Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorske disertacije Marize Menger s naslovom „Modaliteti obavljanja lokalnih javnih službi“ u sastavu: prof. dr. sc. Ivan Koprić, doc. dr. sc. Vedran Đulabić, prof. dr. sc. Robert Blažević.
 
b) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorske disertacije Silvije Fučec s naslovom „Socijalni aspekti rada putem agencija za privremeno zapošljavanje“ u sastavu: prof. dr. sc. Željko Potočnjak, doc. dr. sc. Viktor Gotovac, prof. emeritus Vlado Puljiz.
 
c) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorske disertacije Ivana Jurića s naslovom „Dobrovoljno i prisilno založno pravo na poslovnom udjelu“ u sastavu: izv. prof. dr. sc. Hrvoje Markovinović, prof. dr. sc. Petar Miladin, doc. dr. sc. Marko Ivkošić.
 
d) Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorske disertacije Marinke Bakula-Anđelić s naslovom „Neovisno življenje i osobe s motoričkim oštećenjima“ u sastavu: prof. dr. sc. Zdravka Leutar, doc. dr. sc. Marko Buljevac, prof. dr. sc. Daniela Bratković.
 
ad.17.
 
Ivanu Obadiću odobrava se neplaćeni dopust od 2. prosinca 2016. do 1. srpnja 2017. godine radi znanstvenog usavršavanja na European University Institute u Firenci.
Ivanu Obadiću u razdoblju od 2. prosinca 2016. do 1. srpnja 2017. godine mirovati će sva prava i obveze iz radnog odnosa.
 
ad.18.
Pisani rad Tihane Ane Reljić s naslovom „Nesavjesno liječenje i informirani pristanak kroz prizmu hrvatske urološke prakse s osvrtom na alternativne načine rješavanja sporova“, priznaje se kao diplomski rad.
 
 
Biserka Salar
Copyright (C) 2024 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana