5. 10. 2012. u 09:52
Uređeno: 15. 10. 2019. u 11:23

Izvadak iz zapisnika sjednice Vijeća Pravnog fakulteta u Zagrebu – 26. rujna 2012.

ad. 2.
Prof. dr. sc. Ivan Koprić imenuje se predstavnikom Studijskog centra za javnu nabavu i javne financije u Odboru za unapređenje studija za akad.god. 2012/13.

ad. 4.
Prihvaća se program stručnog usavršavanja „Upravno postupovno pravo“.

ad. 5.
Prihvaća se program stručnog usavršavanja službenika u javnopravnim tijelima u zastupanju javnopravnih tijela u upravni upravnim sporovima pred nadležnim upravnim sudovima i u primjeni Zakona o općem upravnom postupku.

ad. 6.
Prof. dr. sc. Kristina Urbanc ispunjava propisane uvjete za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika i uvjete Rektorskog zbora za izbor u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora.
Predlažemo Matičnom odboru da prof. dr. sc. Kristinu Urbanc izabere u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika.

ad. 7.
Doc. dr. sc. Saša Nikšić ispunjava propisane uvjete za izbor u znanstveno zvanje više znanstvenog suradnika i uvjete Rektorskog zbora za izbor u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora.
Predlažemo Matičnom odboru da doc. dr. sc. Sašu Nikšića izabere u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika.

ad.8.
Dr. sc. Ivan Milotić ispunjava propisane uvjete za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika i uvjete Rektorskog zbora za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docenta.
Predlažemo Matičnom odboru da dr. sc. Ivana Milotića izabere u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika.

ad. 9.
Dr. sc. Silke von Lewinski ispunjava propisane uvjete za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika i uvjete Rektorskog zbora za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docenta (naslovno zvanje).
Predlažemo Matičnom odboru da dr. sc. Silke von Lewinski izabere u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika.

ad. 10.
Prof. dr. sc. Zoran Šućur, redoviti profesor u znanstvenom polju socijalne djelatnosti, znanstvena grana socijalna politika, imenuje se članom povjerenstva za izbor jednog zaposlenika u znanstveno-nastavnom zvanju redovitog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje socijalne djelatnosti, znanstvena grana posebna područja socijalnog rada, na Katedri za posebna područja socijalnog rada, umjesto prof. dr. sc. Marine Ajduković.

ad. 11.
Prof. dr. sc. Maja Seršić, redovita profesorica u području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana međunarodno pravo i prof. dr. sc. Josip Metelko, redoviti profesor u mirovini u području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana teorija prava i države imenuju se članovima povjerenstva za izbor dva zaposlenika u znanstveno-nastavnom zvanju docenta u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana teorija prava i države na Katedri za opću teoriju prava i države, umjesto prof. dr. sc. Mire Cerara i doc. dr. sc. Predraga Zime.

ad. 12.
Raspisuje se natječaj za izbor jednog zaposlenika u znanstveno-nastavnom zvanju redovitog profesora (trajno zvanje) u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana upravno pravo i uprava, na Katedri za upravnu znanost.
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Hrvoje Sikirić, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana međunarodno privatno pravo, prof. dr. sc. Dalibor Čepulo, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana povijest prava i države, prof. dr. sc. Stjepan Ivanišević, redoviti profesor u mirovini u znanstvenom polju pravo.

ad. 13.
Raspisuje se natječaj za izbor jednog zaposlenika u znanstveno-nastavnom zvanju redovitog profesora (trajno zvanje) u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana obiteljsko pravo, na Katedri za obiteljsko pravo.
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Dubravka Hrabar, redovita profesorica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana obiteljsko pravo, prof. dr. sc. Dijana Jakovac Lozić, redovita profesorica u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana obiteljsko pravo, prof. emeritus Mira Alinčić, redovita profesorica u mirovini u znanstvenom polju pravo.

ad. 14.
Raspisuje se natječaj za izbor jednog zaposlenika u znanstveno-nastavnom zvanju redovitog profesora (trajno zvanje) u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana trgovačko pravo i pravo društava, na Katedri za trgovačko pravo i pravo društava.
U stručno povjerenstvo za davanje mišljenja u postupku izbora imenuju se: prof. dr. sc. Zoran Parać, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana trgovačko pravo i pravo društava, prof. dr. sc. Hrvoje Sikirić, redoviti profesor u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana međunarodno privatno pravo, akademik Jakša Barbić, redoviti profesor u mirovini u znanstvenom polju pravo, znanstvena grana trgovačko pravo i pravo društava.

ad. 15.
Raspisuje se natječaj za izbor jednog zaposlenika u znanstveno-nastavnom zvanju redovitog profesora u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomija, znanstvena grana međunarodna ekonomija, na Katedri za ekonomske znanosti.
U stručno povjerenstvo u ime Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu predlaže se prof. dr. sc. Zoran Parać, redoviti profesor u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, znanstvena grana trgovačko pravo i pravo društava.

ad. 16.
Raspisuje se natječaj za izbor jednog zaposlenika u nastavnom zvanju višeg predavača u znanstvenom području humanističkih znanosti, znanstveno polje filologija, znanstvena grana anglistika, na Katedri za strane jezike.
U stručno povjerenstvo u ime Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu predlaže se prof. dr. sc. Lelija Sočanac, izvanredna profesorica u znanstvenom području humanističkih znanosti, polje filologija, znanstvena grana anglistika.

ad. 17.
Ovlašćuje se Romea Manojlović za izvođenje nastave i ispitivanje iz nastavnih predmeta Katedre za upravnu znanost.

ad. 18.
Daje se suglasnost vanjskim suradnicima za sudjelovanje u izvođenju vježbi iz nastavnog predmeta Građansko pravo i Građansko procesno pravo u akad. god. 2012/2013.: dr. sc. Jadranko Jug, Branko Hrvatin, Željko Pajalić, Marijan Ruždjak, Ines Kovačević, Vitomir Boić, Franc Harapin, Nataša Večković Jurman.
ad. 19.
Daje se suglasnost vanjskim suradnicima za sudjelovanje u izvođenju nastave iz Kaznenopravnog modula i Modula Pravo Europske unije u akad. god. 2012/2013.: Kriminalistika - dr. sc. Željko Karas, dr. sc. Josip Pavliček, Penitencijarno pravo - Marija Josipović, Human Rights and Criminal Justice – dr. sc. Vesna Batistić Kos.

ad. 20.
Daje se suglasnost prof. dr. sc. Davoru Strinoviću za sudjelovanje u izvođenju nastave iz izbornog nastavnog predmeta Sudska medicina u akad. god. 2012/2013.

ad. 21.
Daje se suglasnost za sudjelovanje u izvođenju nastave stranih jezika u akad. god. 2012/2013. vanjskim suradnicima:
Francuski jezik pravne struke:
- Jasna Horn, prof.
- Magali Ruet, prof.
Njemački jezik pravne struke
- dr. Ivan Glaser
- dr. Dragica Bukovčan
Engleski jezik pravne struke
- Eamonn Shanahan, MA

ad. 22.
Daje se suglasnost doc. dr. sc. Marku Šikiću, doc. dr. sc. Frani Staničiću i dr. sc. Lani Ofak za sudjelovanje u izvođenju nastave iz nastavnog predmeta „Upravno pravo“ na Visokoj policijskoj školi u Zagrebu u akad. god. 2012/2013.

ad. 23.
Daje se suglasnost prof. dr. sc. Mladenu Vedrišu za sudjelovanje u izvođenju nastave iz nastavnog predmeta „Međunarodna ekonomija“ na sveučilišnom poslijediplomskom (doktorskom) studiju „Globalno upravljanje ljudskim kapitalom“ na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Sveučilišta u Rijeci u akad. god. 2012/2013.

ad. 24.
Daje se suglasnost prof. dr. sc. Zoranu Šućuru, prof. dr. sc. Zdravki Leutar, prof. dr. sc. Nini Žganecu, doc. dr. sc. Silvii Rusac, doc. dr. sc. Maji Laklija i doc. dr. sc. Zdenku Babiću, za sudjelovanje u izvođenju nastave Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru u akad. god. 2012/2013.

ad. 25.
Prihvaća se izvješće o ocjeni doktorske disertacije Dunje Pastović s naslovom „Porotno suđenje u Istri od 1848. do 1918. godine“.
Imenuje se stručno povjerenstvo za obranu doktorske disertacije Dunja Pastović s naslovom „Porotno suđenje u Istri od 1848. do 1918. godine“ u sastavu: prof. dr. sc. Neda Engelsfeld, prof. dr. sc. Dalibor Čepulo, prof. dr. sc. Zlata Đurđević, doc. dr. sc. Elizabeta Ivičević Karas, doc. dr. sc. Mirela Krešić.

ad 26.
Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu doktorske disertacije Borisa Stanića s naslovom „Sloboda kretanja odvjetnika u Europskoj uniji“ u sastavu: prof. dr. sc. Siniša Rodin, prof. dr. sc. Tatjana Josipović, prof. dr. sc. Nada Bodiroga Vukobrat.

ad. 27.
a) Ivi Tuhtan Grgić polaznici poslijediplomskog doktorskog studija iz građanskopravnih i obiteljskopravne znanosti odobrava se tema doktorske disertacije s naslovom Ugovor o nasljeđivanju“.
Za mentor pri izradi doktorske disertacije imenuje se prof. dr. sc. Tatjana Josipović.

b) Ani Horvat Vuković polaznici poslijediplomskog doktorskog studija „Javno pravo i javna uprava“ odobrava se tema doktorske disertacije s naslovom „Pravno uređenje pozitivne diskriminacije kroz poseban osvrt na primjeru Indije“.
Za mentor pri izradi doktorske disertacije imenuje se prof. dr. sc. Branko Smerdel.

c) Marti Dragičević Prtenjača polaznici poslijediplomskog doktorskog studija iz kaznenopravnih znanosti odobrava se tema doktorske disertacije s naslovom „Kaznenopravni aspekti pasivnog podmićivanja u hrvatskom pravnom sustavu“.
Za mentor pri izradi doktorske disertacije imenuje se prof. dr. sc. Davor Derenčinović.

d) Mr. sc. Sunčani Roksandić Vidlička polaznici poslijediplomskog doktorskog studija iz kaznenopravnih znanosti odobrava se tema doktorske disertacije s naslovom „What stands in the way of justice? Criminal responsibility for severe economic crimes committed in the transitional period“ / “Koje su prepreke ostvarivanju pravednosti? Kaznena odgovornost za teška gospodarska kaznena djela koja su počinjena u tranzicijskom periodu“.
Za mentore pri izradi doktorske disertacije imenuje se prof. dr. sc. Ksenija Turković i prof. dr. sc. Hans-Jörg Albrecht.

ad. 28.
Imenuje se stručno povjerenstvo za ocjenu prijave teme doktorske disertacije Dominika Vuletića s naslovom „Ekonomski poredak Unije u praksi Europskog suda“ u sastavu: prof. dr. sc. Tamara Perišin, prof. dr. sc. Siniša Rodin, dr. sc. Tunjica Petrašević.

ad. 29.
Pisani rad Irene Crnjak s naslovom „The Recognition of Governments in International Law – Case Study: The Case Concerning the Mai-Tocao Temple“ priznaje se kao diplomski rad.

Pisani rad Bojana Čaića s naslovom „Turski ustavnosudski conundrum i zabrana političkih stranaka: dileme ustavne reforme 2010. godine“ priznaje se kao diplomski rad.

Pisani rad Igora Megla s naslovom „Pravni oblici športskih klubova u Republici Hrvatskoj“ priznaje se kao diplomski rad.

Pisani rad Daria Milića s naslovom „Lišenje slobode u kaznenom postupku“ priznaje se kao diplomski rad.

Pisani rad Hrvoja Novaka s naslovom „Pravni oblici športskih klubova u Republici Hrvatskoj“ priznaje se kao diplomski rad.

Pisani rad Tina Oraića s naslovom „O osnovnosti ukidanja gornje dobne granice dobne granice kao aktivne adoptivne pretpostavke“ priznaje se kao diplomski rad.

Pisani rad Kristijana Poljanca s naslovom „Pravni promet materijalnim kulturnim dobrima u svjetlu europskog i hrvatskog prava“ priznaje se kao diplomski rad.


Pisani rad Lane Vdović s naslovom „Državne potpore u Europskoj uniji i utjecaj financijske krize“ priznaje se kao diplomski rad.

Pisani rad Glorije Zoričić s naslovom „Kazneno procesno pravo po Vinodolskom zakonu“ priznaje se kao diplomski rad.

  

Biserka Salar
Copyright (C) 2024 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana