OBAVIJESTI / ANNOUNCEMENTS:
Obavijesti
Pisani se ispit iz Europskog javnog prava sastoji od sljedeća dva dijela: · 10 osnovnih pitanja na koja je potrebno odgovoriti bez korištenja materijala za pripremu ispita, vrijeme pisanja: 20 minuta · 20 pitanja koja se odnose na zadane hipotetske slučajeve na koja se može odgovoriti uz korištenje materijala za pripremu ispita u papirnatom obliku, vrijeme pisanja: 45 minuta   Pisani ispit nosi 30 bodova: 10 bodova za prvi dio i 20 bodova za drugi dio. Za uspješno polaganje pisanog ispita potrebno je ostvariti najmanje 7 bodova u prvom dijelu ispita (70% točnih odgovora) i ukupno najmanje 17 bodova iz oba dijela ispita (od mogućih 30 bodova). Student koji u prvom dijelu ispita ostvari manje od 7 bodova neće moći položiti ispit bez obzira na ukupan broj ostvarenih bodova. Ostvarena 22 boda (od kojih je barem 7 ostvareno u prvom dijelu ispita) donose ocjenu dobar (3). Ostvarena 24 boda (od kojih je barem 7 ostvareno u prvom dijelu ispita) omogućavaju izlazak na usmeni ispit i odgovaranje za ocjene vrlo dobar (4) i odličan (5). Kao i do sada, ocjena postignuta na pisanom ispitu nije zagarantirana na usmenom dijelu ispita. Student koji ostvari najmanje 15 bodova u oba dijela ispita (od kojih je barem 7 ostvareno u prvom dijelu ispita) može dodatnim bodovima ostvarenim aktivnim sudjelovanjem na nastavi skupiti dovoljan broj bodova za prolazak ispita, odnosno veću ocjenu.   U prvom će se dijelu ispita provjeravati isključivo poznavanje i razumijevanje osnovnih pojmova prava EU. Neće se tražiti memoriziranje brojčanih podataka ili drugih nevažnih činjenica. Primjer pitanja iz prvog dijela ispita: Koja institucija ima pravo zakonodavne inicijative u redovnom zakonodavnom postupku? Primjer pitanja koje se neće pojaviti u prvom dijelu ispita: Koje su godine održani prvi izravni izbori za Europski parlament?   Komisijski ispit je uvijek isključivo usmeni ispit.
Repozitorij