SEMINAR "HRVATSKA I EU":
Seminar "Hrvatska i EU"

Seminarska grupa "Hrvatska i EU" se održava srijedom u 14:30, u dvorani 2, Trg Republike Hrvatske 14.

Seminarske radnje

Popis studenata I dodijeljenih seminarskih radnji se nalazi na sljedećem linku.

Seminarske radnje predaju se mailom na antonija.ivancan1@gmail.com najkasnije do 15.svibnja 2019.

Nastavne jedinice

1. nastavna jedinica: Uvod – osnovne informacije o seminaru i aktualna pitanja vezana uz EU institucije

13. 3. 2019., 14.30, dvorana 2, TRH 14

 

2. nastavna jedinica: Uloga nacionalnih parlamenata u postupku donošenja akata u EU

20. 3. 2019., 14.30, dvorana 2, TRH 14

Gostujuća predavačica: Tatjana Briški

Voditeljia odjela za europske poslove u Hrvatskom saboru

PP prezentacija

Članak_Briški & Špiljak

 

3. NASTAVNA JEDINICA: Suski sustav EU

27.3.2019., 14.30, dvorana 2, TRH 14

Teme: Sud EU i nacionalni sudovi kao europski sudovi; nadležnosti Suda EU

Priprema za sat:

predmet 64/16 ASJP

pročitajte članke Osnivačkih ugovora koji se odnose na Sud: UEU - članak 19; UFEU - čl. 251 - 281. Posebice obratite pozornost na pitanje za koje je tipove sporova nadležan Sud EU

 

4. NASTAVNA JEDINICA: Zastupanje Hrvatske pred Europskim sudom

3.4.2019.

Gostujući predavači:

Gordana Vidović Mesarek, zastupnica RH pred Sudom EU

Borna Domitrović, načelnik u Odjelu za pravo EU, Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

 

__________

U SRIJEDU, 17. TRAVNJA 2019. SEMINAR SE NEĆE ODRŽATI ZBOG PARALELNOG ODRŽAVANJA SEMINARA U DUBROVNIKU.

PREDAVANJA SE, MEĐUTIM, ODVIJAJU I U TOM TJEDNU U REDOVNOM TERMINU!

____________

 

 

PODACI OD DALJNJIM NASTAVNIM JEDINICAMA BIT ĆE NAKNADNO UNESENI                                                

nastavna jedinica: Zastupanje Hrvatske pred Europskim sudom

Gostujući predavač: Predstavnik Ministarstva vanjskih i europskih poslova

nastavna jedinica: Uloga SOLVIT-a u rješavanju prepreka funkcioniranju unutarnjeg tržišta u RH

Gostujući predavač: Predstavnik SOLVIT-a

nastavna jedinica: HNB u EU

Gostujući predavači:

Bojan Fras, Viceguverner HNB-a

Dario Hlupić, HNB

 

nastavna jedinica: Europsko pravo u hrvatskoj odvjetničkoj praksi

Gostujuća predavačica: Dora Gaži Kovačević, LLM (Dresden)

Odvjetnica - Odvjetnički ured Gaži Kovačević u suradnji s Wolf Theiss

 

 


Repozitorij
Repozitorij je prazan