EUROPSKE I MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE - PRAVNI ASPEKTI

Nastavne jedinice

26. veljače 2018. Europska unija - institucije, ovlasti i vrste pravnih akata

 

Materijali za nastavu:

8. ožujka 2018. Ovlasti i vrste akata Europske unije

 


Copyright (C) 2018 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana