Europsko pravo ravnopravnosti spolova i nediskriminacije

 

 

 


 

JEAN MONNET MODULE

EU LAW & GENDER: MAKING EQUALITY EFFECTIVE

"Europsko pravo ravnopravnosti spolova i nediskriminacije"

 


Obavijesti
28. 9. 2018. u 14:47
Uređeno: 1. 10. 2018. u 13:16

 

U prilogu repozitorija je elektronski udžbenik s materijalima iz područja Europskog prava ravnopravnosti spolova i nediskriminacije koji služi kao nastavni i edukacijski materijal za izobrazbu, nastavu i pripremu seminara i ispita.

Snježana Vasiljević

22. 9. 2018. u 14:54
Uređeno: 27. 9. 2018. u 11:26
Poziv na tribinu "Ravnopravnost...

Poštovani,

 

pozivamo  Vas na tribinu “Ravnopravnost spolova u zakonima i praksi” koja će se održati 27. rujna 2018. u 15.00 na Pravnom fakultetu u Zagrebu, TRH 3, u dvorani 3.

Gošće tribine su Višnja Ljubičić, pravobraniteljica za ravnopravnost spolova, Branka Žigante Živković, sutkinja Visokog prekršajnog suda u Zagrebu i Iris Gović Penić, sutkinja Županijskog suda u Zagrebu. 

Tribina se održava u organizaciji Erasmus + Jean Monnet modula Pravnog fakulteta u Zagrebu- Katedre za europsko javno pravo u suradnji s pravobraniteljicom za ravnopravnost spolova i ELSA-e Zagreb. 

 

                                                                                    Voditeljica tribine:

                                                                        Izv. prof. dr. Snježana Vasiljević

Snježana Vasiljević

Predavanje Marija Vinkovića, redoviti...

Prof. dr. Mario Vinković, redoviti profesor Pravnog fakulteta J.J. Strossmayer u Osijeku, održao je predavanje na temu "Diskriminacija na temelju invaliditeta i HIV statusa". 

Snježana Vasiljević

Predavanje Ivane Radačić, članice...

Dr. Ivana Radačić, članice Radne skupine UN-a o diskriminaciji žena u zakonima i praksi, održala je predavanje na temu nasilja nad ženama. 

Snježana Vasiljević

EU Law & Gender Workshop sa...

EU Law & Gender Workshop:

 

1. Mirela Holy, VERN: Žene i politika 

2. Tanja Slišković, Ekonomski fakultet, Sveučilište u Zagrebu: Žena i tržište rada

3. Snježana Vasiljević, Pravni fakultet, Sveučilište u Zagrebu: Rodni stereotipi i nasilje

Snježana Vasiljević

Predavanje Tene Šimonović Einwalter,...

Tena Šimonović Einwalter, zamjenica Pučke pravobraniteljice, održala je 7. svibnja 2018. na Pravnom fakultetu u Zagrebu predavanje pod nazivom "Djelovanje Pučke pravobraniteljice u suzbijanju rasne ili etničke diskriminacije i promicanju jednakosti". 

Snježana Vasiljević

Predavanje Višnje Ljubičić,...

Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić održala je izlaganje za studente i studentice Pravnog fakulteta koji sudjeluju u predavanjima u okviru Jean Monnet modula „Pravo EU, rod i ravnopravnost“. Pravobraniteljica je studente/ice upoznala s ovlastima i nadležnostima neovisne institucije Pravobraniteljice, najnovijom statistikom predmeta po kojima postupa, sa zakonodavnim okvirom Zakona o ravnopravnosti spolova te institucionalnim mehanizmima za provedbu zakonskih odredbi i nacionalnih politika. Objasnila je da ravnopravnost spolova nije „žensko pitanje”, ali da se o ženama govori više zbog nepovoljnijeg položaja u kojem se nalaze u brojnim područjima u odnosu na muškarce te dala presjek njihovog statusa na tržištu rada.

Navela je i primjere iz prakse iz kojih je vidljiva diskriminacija muškaraca temeljem spola. Govorila je o rezultatima istraživanja među mladima o percepciji i iskustvima partnerskog nasilja te o stereotipima u medijima.

Spomenula je i rezultate istraživanja o neravnopravnoj podjeli poslova u kućanstvu između žena i muškaraca te reakcije mladih na predstavu „Što čekamo“, a prikazana je i kratka verzija dokumentarnog filma "Ravnopravnost" – aktivnosti provedene u sklopu završenog EU projekta „Prema stvarnoj ravnopravnosti žena i muškaraca: usklađivanje privatnog i poslovnog života“ kojeg je Pravobraniteljica bila nositeljica. Nakon izlaganja pravobraniteljica je odgovarala na pitanja studenata i studentica vezana uz problematiku ravnopravnosti spolova.

http://www.prs.hr/index.php/suradnja/druge-suradnje/2408-pravobraniteljica-izlagala-studentima-i-studenticama-pravnog-fakulteta

Snježana Vasiljević

Pozivnica na tribinu "Žene i...

Poziv svim zainteresiranim studentima! 

Snježana Vasiljević

Welcome to the 2nd year of the Jean Monnet Module "EU Law & Gender: Making Equality Effective"

 

Uvodni susret održat će se u srijedu, 7.3. 2018. u 16:00 sati, TRH 14, dvorana II. 

 

Prvo predavanje održat će se u ponedjeljak 12. ožujka u 17h, Ćirilometodska 4, dvorana / (2.kat). 

 

Pridružite se našoj Facebook grupi pod nazivom EUROD

 

Facebook EUROD

 

 

Snježana Vasiljević

Predavanje 16. svibnja 2017....

16. svibnja 2017. u 17h, Trg m Tita 14, dvorana 4, predavanje pod nazivom

 

"Suzbijanje diskriminacije na temelju seksualne orijentacije"

 

će održati Ivan Novosel, programski direktor Kuće ljudskih prava.

Ivan Novosel trenutačno radi kao programski direktor u Kući ljudskih prava Zagreb te je član Upravnog odbora Zagrbe Pridea. Magistrirao je ljudska prava na CEU-u i politologiju na FPZG-u.

Snježana Vasiljević

Predavanje 2. svibnja 2017....

2. svibnja 2017. u 17.00 predavanje pod nazivom

 

 

"(Anti)diskriminacija u radnim odnosima kroz sudsku praksu"

 

 

će održati Iris Gović Penić, sutkinja Županijskog suda u Zagrebu u okviru Jean Monnet Module Erasmus + seminara «Pravo EU i rodna ravnopravnost» na Pravnom fakultetu u Zagrebu, Trg m. Tita 14, Dvorana IV, 1.kat.

 

Iris Gović Penić autorica je većeg broja stručnih i znanstvenih radova iz područja radnog, građanskog procesnog i ovršnog prava, te koautorica većeg broja knjiga te komentara Zakona o radu. Sudjeluje kao autorica obrazovnih materijala, te voditeljica radionica u organizaciji Pravosudne akademije.

Snježana Vasiljević

14. 4. 2017. u 16:41
Uređeno: 17. 4. 2017. u 22:59
Predavanje Posebne izvjestiteljice...

18. travnja 2017. predavanje pod nazivom

 

"Međunarodni okvir za zaštitu ljudskih prava žena: uloga UN Posebne izvjestiteljice za nasilje nad ženama"

 

održati će dr. Dubravka Šimonović, Posebna izvjestiteljica UN-a za nasilje nad ženama u okviru Jean Monnet Module Erasmus + seminara «Pravo EU i rodna ravnopravnost». Predavanje će se održati na Pravnom fakultetu u Zagrebu u 17.00, Trg m. Tita 14, Dvorana IV, 1.kat.

Snježana Vasiljević

Uvodno predavanje Pravobraniteljice...

28. ožujka 2017. gostujuća predavačica je Višnja Ljubičić, Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova, Pravni fakultet u Zagrebu, 17.oo, Trg Maršala Tita 14, dvorana IV, 1. kat. 

 

Na čelu neovisnog tijela za suzbijanje diskriminacije u području ravnopravnosti spolova nalazi se Višnja Ljubičić, dipl.iur. koju je na mjesto pravobraniteljice za ravnopravnost spolova imenovao Hrvatski sabor 28. listopada 2011. godine.

Snježana Vasiljević

Poziv na predavanje - Rodno...

11. travnja 2017. predavanje pod nazivom

 

Rodno uvjetovana evolucija antidiskriminacijskih jamstava Europske unije

 

održati će dr. Goran Selanec, zamjenik Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova u okviru Jean Monnet Module Erasmus + seminara «Pravo EU i rodna ravnopravnost». Predavanje će se održati na Pravnom fakultetu u Zagrebu u 17.00, Trg m. Tita 14, Dvorana IV, 1.kat.

 

Goran Selanec diplomirao je na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a magisterij, potom i doktorat ostvario je u SAD-u na University of Michigan Law School. Uz pravo Europske unije, u svojoj pravnoj karijeri usredotočen je na antidiskriminacijsko pravo, ljudska prava i vladavinu prava u demokratskim društvima.

 

 

Snježana Vasiljević

Forum
Sortiraj prema: naslovu | vremenu zadnjeg odgovora | vremenu otvaranja teme
Naslov Odgovori Zadnji odg.
Repozitorij
Copyright (C) 2019 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana