DIPLOMSKI STUDIJ / GRADUATE COURSES:
Diplomski studij / Graduate courses

Predmeti u ovom izborniku izvode se na 5. godini integriranog studija prava. / The courses in this list are taught at the 5th year of Law studies.
 

 

Izborni predmeti izvode se na petoj godini studija prava i vode stjecanju kvalifikacija sedme razine Europskog kvalifikacijskog okvira.

Kvalifikacije sedme razine EKO osposobljavaju studente za samostalno upravljano teoretsko i praktično učenje, pri čemu je jedan njegov dio stvaranje novog znanja u specijaliziranom području i predstavlja osnovu za originalnost u razvoju i/ili primjeni ideja, često u kontekstu znanstvenog istraživanja. Te kvalifikacije također pokazuju sposobnost integracije znanja i formuliranje sudova koji uzimaju u obzir socijalne i etičke probleme i odgovornosti, te odražavaju iskustvo upravljanja promjenama u kompleksnom okolišu