Obavijesti

Katedra je in favorem studenata odlučila produljiti rok za upis ocjena iz ispita koje su ostvarene temeljem kolokvija. Ocjene će biti moguće upisati zaključno do drugog ispitnog roka u rujnu. Najkasnije na drugom ispitnom roku u rujnu bit će nužno prijaviti ispit iz Europskog javnog prava putem studomata. Točan raspored upisa ocjena bit će objavljen na ovim web stranicama. 

Melita Carević

Rezultati drugog kolokvija nalaze se ovdje. Pažnja: excel tablica u kojoj se nalaze rezultati sadrži nekoliko listova.


Results of the second colloquium can be found here. Note: the excel table with the results contains several sheets.

Tamara Perišin

21. 4. 2017. u 17:06
Uređeno: 21. 4. 2017. u 18:26

Rezultati kolokvija nalaze se na sljedećem linku. Pažnja: excel tablica u kojoj se nalaze rezultati sadrži nekoliko listova.
Exam results can be found here. The excel table with the results contains several sheets. 

 

Napomena: za prolaz kolokvija potrebno je skupiti najmanje 8 bodova; od toga, barem 3 boda iz zatvorenog dijela te barem 5 bodova iz otvorenog dijela. Studentima koji nisu ostvarili 3 boda na zatvorenom dijelu, otvoreni dio kolokvija se ne ispravlja.

Ocjene:

8-9 = 2

10-11= 3

12-13 = 4

14-15 = 5

 

Note: to pass the colloquium, students need to get minimum 8 points; out of those, at least 3 points from the closed part and at least 5 points from the open part. Students that do not get 3 points in the closed part will not have the open part graded.

Grades:

8-9 = 2

10-11= 3

12-13 = 4

14-15 = 5

Melita Carević

Na ispitnom roku 7. travnja 2017. počet će se primjenjivati novi koncept pisanog ispita iz Europskog javnog prava. Pisani će se ispit sastojati od sljedeća dva dijela:

· 10 osnovnih pitanja na koja je potrebno odgovoriti bez korištenja materijala za pripremu ispita, vrijeme pisanja: 20 minuta

· 20 pitanja koja se odnose na zadane hipotetske slučajeve na koja se može odgovoriti uz korištenje materijala za pripremu ispita u papirnatom obliku, vrijeme pisanja: 45 minuta

 

Pisani ispit nosi 30 bodova: 10 bodova za prvi dio i 20 bodova za drugi dio.

Za uspješno polaganje pisanog ispita potrebno je ostvariti najmanje 7 bodova u prvom dijelu ispita (70% točnih odgovora) i ukupno najmanje 17 bodova iz oba dijela ispita (od mogućih 30 bodova). Student koji u prvom dijelu ispita ostvari manje od 7 bodova neće moći položiti ispit bez obzira na ukupan broj ostvarenih bodova. Ostvarena 22 boda (od kojih je barem 7 ostvareno u prvom dijelu ispita) donose ocjenu dobar (3). Ostvarena 24 boda (od kojih je barem 7 ostvareno u prvom dijelu ispita) omogućavaju izlazak na usmeni ispit i odgovaranje za ocjene vrlo dobar (4) i odličan (5).

Kao i do sada, ocjena postignuta na pisanom ispitu nije zagarantirana na usmenom dijelu ispita.

Student koji ostvari najmanje 15 bodova u oba dijela ispita (od kojih je barem 7 ostvareno u prvom dijelu ispita) može dodatnim bodovima ostvarenim aktivnim sudjelovanjem na nastavi skupiti dovoljan broj bodova za prolazak ispita, odnosno veću ocjenu.

 

U prvom će se dijelu ispita provjeravati isključivo poznavanje i razumijevanje osnovnih pojmova prava EU. Neće se tražiti memoriziranje brojčanih podataka ili drugih nevažnih činjenica.

Primjer pitanja iz prvog dijela ispita: Koja institucija ima pravo zakonodavne inicijative u redovnom zakonodavnom postupku?

Primjer pitanja koje se neće pojaviti u prvom dijelu ispita: Koje su godine održani prvi izravni izbori za Europski parlament?

 

Komisijski ispit će i dalje biti isključivo usmeni ispit.

Melita Carević

The Croatian Yearbook of European Law and Policy  is a peer reviewed journal specialized in EU law and policy. It seeks to advance academic scholarship, postgraduate education, to develop European and regional academic networking, to create professional opportunities for law academics, and to promote academic reflection on European Law and European values. The specific angle of the Yearbook aims to be critical, realistic, multidisciplinary and regional. The editors recognise that significant answers to legal questions can be found only in a wider political, economic and social context.

 

The editors welcome contributions on a wide range of European topics. CYELP publishes articles, notes, reports, comments and book reviews. All manuscripts should be submitted online at www.cyelp.com (through the ‘Open Journal Systems’ software). Authors should follow the submission instructions provided on the specified website. These instructions relate particularly to the submission’s prior publication, layout, citation system,  and methods of ensuring the anonymity of the review process.

 

The final deadline for the submission of manuscripts for volume 13 (2017) is 1 June 2017.

Melita Carević

Repozitorij
Copyright (C) 2017 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana