Obavijesti

Pozivaju se svi studenti zainteresirani za sudjelovanje na European Law Moot Court (ELMC) natjecanju u akademskoj godini 2017/2018 da se jave Katedri za europsko javno pravo slanjem e-maila na adresu dpetric@pravo.hr.

 

ELMC je najprestižnije natjecanje u području prava Europske unije čije se finale održava na samome Sudu EU u Luxembourgu pred sucima toga suda. Katedra za europsko javno pravo iznimno se ponosi dugom i uspješnom tradicijom sudjelovanja na ELMC-u te potiče sve studente koje interesira područje prava EU da se prijave.

 

Svi potencijalni kandidati moraju biti barem na trećoj godini pravnog studija te imati položen predmet Europsko javno pravo s ocjenama 4 ili 5. Budući da se natjecanje održava na engleskom i na francuskom jeziku, prednost imaju studenti sa znanjem oba jezika.

 

Pripreme za natjecanje počinju u drugoj polovini rujna 2017. godine, a prijave traju do 15. rujna 2017. godine.

 

Informativni sastanak o natjecanju održat će se nakon završetka prijava, o čemu će svi potencijalni kandidati biti pravovremeno obavješteni. Prijava za sudjelovanje i dolazak na informativni sastanak ne obvezuju studente na sudjelovanje u natjecanju. Ekipa Pravnog fakulteta formirat će se prema odluci Katedre, uzimajući u obzir individualne sposobnosti i motiviranost studenata.

 

Hipotetski slučaj koji će biti predmet ovogodišnjeg natjecanja te više informacija o samom natjecanju mogu se pronaći na web stranici ELMC-a (www.europeanlawmootcourt.eu).

Melita Carević

Katedra je in favorem studenata odlučila produljiti rok za upis ocjena iz ispita koje su ostvarene temeljem kolokvija. Ocjene će biti moguće upisati zaključno do drugog ispitnog roka u rujnu. Najkasnije na drugom ispitnom roku u rujnu bit će nužno prijaviti ispit iz Europskog javnog prava putem studomata. Točan raspored upisa ocjena bit će objavljen na ovim web stranicama. 

Melita Carević

Rezultati drugog kolokvija nalaze se ovdje. Pažnja: excel tablica u kojoj se nalaze rezultati sadrži nekoliko listova.


Results of the second colloquium can be found here. Note: the excel table with the results contains several sheets.

Tamara Perišin

21. 4. 2017. u 17:06
Uređeno: 21. 4. 2017. u 18:26

Rezultati kolokvija nalaze se na sljedećem linku. Pažnja: excel tablica u kojoj se nalaze rezultati sadrži nekoliko listova.
Exam results can be found here. The excel table with the results contains several sheets. 

 

Napomena: za prolaz kolokvija potrebno je skupiti najmanje 8 bodova; od toga, barem 3 boda iz zatvorenog dijela te barem 5 bodova iz otvorenog dijela. Studentima koji nisu ostvarili 3 boda na zatvorenom dijelu, otvoreni dio kolokvija se ne ispravlja.

Ocjene:

8-9 = 2

10-11= 3

12-13 = 4

14-15 = 5

 

Note: to pass the colloquium, students need to get minimum 8 points; out of those, at least 3 points from the closed part and at least 5 points from the open part. Students that do not get 3 points in the closed part will not have the open part graded.

Grades:

8-9 = 2

10-11= 3

12-13 = 4

14-15 = 5

Melita Carević

Na ispitnom roku 7. travnja 2017. počet će se primjenjivati novi koncept pisanog ispita iz Europskog javnog prava. Pisani će se ispit sastojati od sljedeća dva dijela:

· 10 osnovnih pitanja na koja je potrebno odgovoriti bez korištenja materijala za pripremu ispita, vrijeme pisanja: 20 minuta

· 20 pitanja koja se odnose na zadane hipotetske slučajeve na koja se može odgovoriti uz korištenje materijala za pripremu ispita u papirnatom obliku, vrijeme pisanja: 45 minuta

 

Pisani ispit nosi 30 bodova: 10 bodova za prvi dio i 20 bodova za drugi dio.

Za uspješno polaganje pisanog ispita potrebno je ostvariti najmanje 7 bodova u prvom dijelu ispita (70% točnih odgovora) i ukupno najmanje 17 bodova iz oba dijela ispita (od mogućih 30 bodova). Student koji u prvom dijelu ispita ostvari manje od 7 bodova neće moći položiti ispit bez obzira na ukupan broj ostvarenih bodova. Ostvarena 22 boda (od kojih je barem 7 ostvareno u prvom dijelu ispita) donose ocjenu dobar (3). Ostvarena 24 boda (od kojih je barem 7 ostvareno u prvom dijelu ispita) omogućavaju izlazak na usmeni ispit i odgovaranje za ocjene vrlo dobar (4) i odličan (5).

Kao i do sada, ocjena postignuta na pisanom ispitu nije zagarantirana na usmenom dijelu ispita.

Student koji ostvari najmanje 15 bodova u oba dijela ispita (od kojih je barem 7 ostvareno u prvom dijelu ispita) može dodatnim bodovima ostvarenim aktivnim sudjelovanjem na nastavi skupiti dovoljan broj bodova za prolazak ispita, odnosno veću ocjenu.

 

U prvom će se dijelu ispita provjeravati isključivo poznavanje i razumijevanje osnovnih pojmova prava EU. Neće se tražiti memoriziranje brojčanih podataka ili drugih nevažnih činjenica.

Primjer pitanja iz prvog dijela ispita: Koja institucija ima pravo zakonodavne inicijative u redovnom zakonodavnom postupku?

Primjer pitanja koje se neće pojaviti u prvom dijelu ispita: Koje su godine održani prvi izravni izbori za Europski parlament?

 

Komisijski ispit će i dalje biti isključivo usmeni ispit.

Melita Carević

Repozitorij
Copyright (C) 2017 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana